Helsingin seutua kurittaa vakavasti Helsinki-Vantaan -lentokenttäalueen paha tilanne, jossa välittömän uhan alla on 10 000 työpaikkaa. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Helsingin seudun yrityksillä dramaattinen muutos

Yritysten konkurssiuhat ovat lisääntyneet ja työpaikkoja on vaarassa.

Kauppakamarien yrityskyselyn mukaan Helsingin seudun palvelualojen yritysten näkymät ovat synkkenemässä syksyn ennusteista.

Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista toteaa, että kysymys on pysyvästä dramaattisesta muutoksesta, sillä vain joka kymmenes yritys on pystynyt toimimaan kuten ennen koronaa.

– Konkurssiuhka on kasvamassa pääkaupunkiseudulla erityisesti niissä yrityksissä, joissa rajoitukset ja asiakaskato ovat syöneet liikevaihdosta neljä viidesosaa tai enemmän. Paras pikkujoulukauden sesonki majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä on menetetty. Tammi-helmikuu on niissä muutenkin vuoden hiljaisinta aikaa, hän arvioi.

Hän toteaa, että palvelualalla on arvoketjunsa kautta laajat kerrannaisvaikutukset työllisyyteen ja sitä kautta myös kotimaiseen kulutuskysyntään ja esimerkiksi työnantajien henkilökunnalleen tarjoamat työsuhde-edut, kuten lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaedut, ovat etätöiden, rajoitusten ja lomautusten takia tippuneet jyrkästi.

Lisäksi Helsingin seutua kurittaa vakavasti Helsinki-Vantaan -lentokenttäalueen paha tilanne, jossa välittömän uhan alla on 10 000 työpaikkaa, mikäli valtion matkailurajoitusten ja maahantulon erittäin tiukkaa linjaa ei helpoteta.

Kyselyn mukaan eniten rajoitusten takia toimintaansa supistamaan joutuneet yritykset eivät koe saaneensa hallituksen koronatoimista riittävästi ja riittävän nopeasti taloudellista ja toiminnallista tukea.

Kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan Valtiokonttorin kautta haettavien yritysten tukien koettiin toimivan huonosti silloin, kun tuen kohteena olivat kiinteät kustannukset tai kun yrityksen tilanne poikkesi toimialan yleisestä tilanteesta.

– Rajoitusten takia kärsivät yritykset ovat todella lujilla. Tilanteissa, joissa yritysten liikevaihto-odotukset ovat hyvin matalalla tasolla tai toiminta on jopa pysähtynyt kokonaan, on erittäin vaikeaa selvitä eteenpäin ilman hyvin kohdennettuja tukia, Lahtinen sanoo.

Kauppakamarikyselyn vastaajat toivovat, että koronan vuoksi vaikeuksissa oleville yrityksille löytyisi uusia tukikeinoja.

– Yritykset pitävät välttämättöminä keinoina lomautuskäytäntöjen helpottamista entisestään, verojen kuten alv:n ja työeläkemaksujen lykkäystä, sairaspoissaoloista johtuvien korvausten tukemista sekä suoria tukia työntekijöiden palkkakustannuksiin. Lisäksi seuraavaan yritysten yleiseen kustannustukeen toivotaan mahdollisuutta kattaa myös käyttöpääomasta aiheutuvia kustannuksia, Lahtinen luettelee.

Kauppakamarien kyselyyn vastasi 1.12. Helsingin seudun kauppakamarin alueella lähes tuhat yritystä. Vastauksia kertyi laajasti Uudenmaan ja Helsingin seudun eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt