Donald Trump ja Vladimir Putin kuvattuna karnevaalivaunussa repimässä INF-sopmusta EU:n palaessa heidän jaloissaan. LEHTIKUVA/AFP

Harvinaista yhteistyötä USA:n ja Venäjän kesken

Yhdysvaltain ja Venäjän järjestöjohtajat antoivat yhteisen kannanoton.

Maailmaa uhkaava uusi ydinaseiden varustelukierre ja ydinaseita koskevan sopimusjärjestelmän romahtamisen vaara on saanut useat yhdysvaltalaiset ja venäläiset riippumattomien järjestöjen johtajat antamaan pitkästä aikaa yhteisen kannanoton.

Lausumassa muistutetaan siitä, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä on hallussaan 90 prosenttia maapallon ydinaseista. Järjestöt tuovat esiin valtioidensa asiantuntijoiden todeksi todetut kertomukset, joiden mukaan ”ydinaseiden käyttö ja totaalinen tuho on useaan kertaan ollut todella lähellä, ja että siltä on vältytty vain onnella ja viime hetken viisaudella”.

Järjestövaikuttajat asettuvat yhteisesti puolustamaan sananvapautta, demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltioperiaatetta.

Allekirjoittajat muistuttavat Albert Einsteinin tunnetuista sanoista, joiden mukaan ydinkatastrofin välttäminen edellyttää ihmisyyden ja ihmiskunnan säilymisen asettamista kaiken muun yläpuolelle, koska ydinsodan olosuhteissa ei ole enää ihmisoikeuksia, demokratiaa tai muita tärkeitä arvoja, joita voitaisiin puolustaa.

Kannanotossa arvostellaan Venäjän miehitystä erityisesti Krimillä, jonka katsotaan vaikeuttaneen kansainvälistä yhteistyötä. Yhdysvaltoja arvostellaan sen irtaantumisesta kansainvälisestä Iran-sopimuksesta, jonka nähdään osaltaan lisänneen vaarallisesti sodan jännitteitä Persianlahdella ja Lähi-Idässä.

Järjestöjen edustajat vetoavat presidentteihin Donald Trumpiin ja Vladimir Putiniin, jotta he ryhtyisivät toimiin ydinaseiden ensikäytön doktriineista luopumiseksi ja sitoutuisivat yhteisesti niiden ensikäytön kieltoon.

Kiinaa lausumassa arvostellaan erityisesti sen jännitteitä lisäävästä politiikasta Etelä-Kiinan merellä. Kiinaa vaaditaan myös osallistumaan toivottaviin tuleviin ydinaseiden käyttöä ja niiden riisuntaa edistäviin neuvotteluihin ja sopimuksiin. Järjestöjen mielestä kolmen ydinasevallan tiivis yhteistyö ydinaseiden käytön estämiseksi loisi myönteisiä paineita myös muita ydinasevaltioita, kuten Intiaa ja Pakistania kohtaan.

Ensikäytön kiellon ohella järjestöt vaativat ydinasevaltoja yhteisesti toteamaan, että ydinaseilla käytävää sotaa ei voida voittaa, vaan ainoastaan hävitä.

Järjestövaikuttajat vaativat Yhdysvaltoja ja Venäjää ryhtymään pikaisesti neuvotteluihin, joissa tavoitteena on INF- ja START-sopimusten kaltaisten uusien sopimusten solminen keskimatkan ohjusten kieltämiseksi ja ballististen ohjusten määrän tuntuvaksi rajoittamiseksi. Tällaiset neuvottelut antaisivat myös ydinaseettomille valtioille uskoa siihen, että ydinasevallat pitävät kiinni vuonna 1970 YK:ssa solmitusta ydinaseiden kieltoa koskevasta ns. NPT-sopimuksesta.

Järjestöjen mielestä sekä Lähi-idässä että Korean niemimaalla ja Koillis-Aasiassa pitäisi käynnistää neuvottelut ydinaseettomien vyöhykkeiden luomiseksi.

Yhdysvaltoja ja Venäjää vaaditaan parantamaan keskinäisiä suhteita tukemalla maiden tiedemiesten ja akateemikkojen, kulttuurivaikuttajien ja kansalaisvaikuttajien runsasta ja vapaata kanssakäymistä ja käsittelemällä valtioiden välisissä neuvotteluissa kanssakäymisestä syntyviä ehdotuksia.

Saman suuntaisia ajatuksia ovat aiemmin esittäneet yhdessä muun muassa Neuvostoliiton viimeinen presidentti ja rauhannobelisti Mihail Gorbatshov ja Yhdysvaltain entinen ulkoministeri George Schultz.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Yhdysvalloista muun muassa pitkään ydinasevarustelua tutkineet ja sitä vastaan toimineiden järjestöjen ja tutkimuslaitosten vaikuttajat Joseph Gerson, Joseph Essertier ja Emily Rubino.

Venäläisiä allekirjoittajia ovat muun muassa Itämeren turvallisuuden ja suojelun puolesta toimineen neuvoston Oleg Bodrov, Sosioekologisen unionin Svytoslav Zabelin ja The Planet of Hopes -järjestön Nadesha Kutepova. Kutepovan järjestön Venäjä on julistanut ns. ulkomaiseksi agentiksi ja Kutepova perheineen on saanut pakolaisaseman Ranskasta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt