X
SULJE MAINOS
Sisäministeri Maria Ohisalo. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Hallitus nostaa kiintiöpakolaisten määrää

Poliisiin perustetaan ihmiskaupan torjuntaan keskittyvä ryhmä.

Vuoden 2021 talousarvioon ehdotetaan 4,1 miljoonan euron lisämäärärahaa poliisin henkilöresurssien kasvattamiseen. Henkilöresursseja on tarkoitus lisätä ihmiskaupan torjuntaan, harvaan asutuille alueille sekä talousrikostorjuntaan pääkaupunkiseudulle.

Harvaan asutuille alueille kohdennetaan nyt lisäresursseja poliisin vasteaikojen ja poliisipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Resurssilisäyksellä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan pääkaupunkiseudulla toteutetaan myös hallitusohjelmaan kirjattuja harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita ihmiskaupan torjuntaan liittyviä toimia, joista yksi on poliisiin perustettava ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen keskittyvä ryhmä.

– Perustettavalla ryhmällä on keskeinen rooli ihmiskaupan torjunnassa. Sillä vahvistetaan poliisin valmiuksia puuttua tähän vakavaan piilorikollisuuden muotoon ja sen seurauksiin. Myös poliisin ymmärrys ihmiskaupan eri muodoista kasvaa, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrää nostetaan 1050:een. Vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä arvioidaan vuosittain ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden kokonaismäärä.

– Pakolaiskiintiön nosto on tärkeä tapa auttaa sotaa ja vainoa pakenevia sekä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia. Näin luomme turvallisia ja hallittuja reittejä pakolaisille hakeutua turvaan ja kannamme globaalia vastuuta, Ohisalo sanoo.

Rajavartiolaitoksen vanhentuneiden ulkovartiolaivojen korvaamiseen tähtäävän hankkeen etenemisen kannalta rahoitus laivojen hankintaan on välttämätön. Investointiin palataan valtion vuoden 2020 kuudennessa lisätalousarviossa, jossa varaudutaan sisällyttämään Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus kahden ulkovartiolaivan hankintaan.