Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hallitukselta vaaditaan selvitystä perhesurmista

Kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii käynnistämään selvityksen lähisuhteiden henkirikoksista.

Henkirikosten määrä on lisääntynyt viime vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Perhesurmia on tapahtunut lyhyen ajan sisällä hälyttävän paljon.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti hänen aloitteestaan vuonna 2012 käynnistää selvityksen perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoista ja siitä, olisiko eri toimijoilla ollut mahdollisuutta ennaltaehkäistä tilanteen kärjistymistä henkirikokseksi.

– Selvityksen johtopäätöksissä edellytettiin, että jatkossakin tehdään määräajoin selvitys lähisuhteessa tapahtuneista henkirikoksista, jotta voidaan edelleen kartoittaa taustalla olevia syitä ja ryhtyä toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi. Järkyttävät perhesurmat osoittavat, että nyt tarvitaan uusi perhesurmaselvitys, vuodesta 2013 lähtien covid-19 epidemiavuoteen 2021 saakka, Räsänen vaatii.

Hänen mukaansa olisi hyvä käydä huolellisesti kaikki perhesurmat läpi, jotta voitaisiin pohtia, millä keinoilla ja missä vaiheessa uhka voitaisiin ennakoida ja tilanteet hoitaa ennen ajautumista perhesurmatilanteeseen.

Räsänen toteaa aiemman selvityksen osoittavan, että yli puolessa perhesurmatapauksissa tekijä oli käyttänyt mielenterveyspalveluita tekoa edeltäneen vuoden aikana.

– Osa surmista olisi ollut ehkäistävissä, jos viranomaisten ja lähipiirin tietoon tulleet tekijöiden itsetuhoiset ajatukset ja uhkailu olisi otettu riittävän vakavasti. Kun tukitoimenpiteitä tarjottaisiin varhain, voitaisiin välttyä voimakkailta viranomaisten interventioilta, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että koronakriisi on lisännyt mielenterveysongelmia entisestään. Kriisipuhelimessa on ollut ennätysmäärä soittoja ja terapialähetteiden määrä on kasvussa. Jo ennestään mielenterveydeltään hauraat ihmiset jäävät nyt helposti vaille normaaleja tukiverkkoja.

– Perheiden pahoinvointi ja oireilu on otettava vakavasti ja mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyyn löydyttävä resursseja ennen kuin ehkäisy on liian myöhäistä ja menetämme lisää ihmishenkiä perhesurmien kaltaisissa tragedioissa. Hallituksen on otettava perheiden oireilu vakavasti ja käynnistettävä selvitys perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoista, Räsänen edellyttää.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt