Oikeuskansleri Tuomas Pöysti. LEHTIKUVA/SEPPO SAMULI

Jäävätkö jotkin Haavisto-kanteluiden asiat selvittämättä?

Oikeuskansleri vakuuttaa VU:lle, että ’asioita ei pitäisi jäädä tutkinnan ulkopuolelle’.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta aloittaa tiistaiaamuna ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkatoimista al-Hol-asiassa tehdyn kymmenen kansanedustajan muistutuksen käsittelyn.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ilmoitti vuodenvaihteessa, ettei hän tutki Haaviston toimista tehtyä pariakymmentä kansalaisten kantelua. Syynä on juuri perustuslakivaliokunnan käsittely ja päällekkäisyyden välttäminen.

Monia on kuitenkin jäänyt ihmetyttämään oikeuskanslerille jätettyjen kantelujen kohtalo.

Kantelut jakautuvat karkeasti niin, että noin reilussa kymmenessä oli aiheena ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen syrjäyttäminen, muutamassa salainen kotiutussuunnitelma Operaatio Korpi, muutamassa valehtelu eduskunnalle, ainakin yhdessä ulkoministerin väite presidentin informoimisesta ja ainakin yhdessä yleinen laittomuus.

Kansanedustajien muistutus sen sijaan keskittyy ulkoministeriön Tuomisen ja al-Hol -erityisedustajan tapauksiin sekä asian jättämiseen tuomatta valtioneuvoston yleisistuntoon. Muistutuksessa ei ole esimerkiksi eduskunnan, valtioneuvoston ja presidentin väitettyä informoimatta jättämistä tai Operaatio Korpea.

Jäävätkö kansalaisten tekemien kanteluiden jotkin asiakohdat kokonaan käsittelemättä?

Verkkouutiset kysyi asiasta oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä.

Hänen mukaansa tutkittaviksi tulleista kanteluista jokaisesta on arvioitu, onko sen asia eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavana vai onko kanteluissa sellaisia kysymyksiä, jotka eivät ole tutkittavana.

– Sama erillinen arviointi tehdään myös mahdollisten uusien kanteluiden osalta. Näin asioita ei pitäisi jäädä tutkinnan ulkopuolelle, oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa.

– Osassa kanteluita on perustuslakivaliokunnassa käsiteltävää muistutusta ulkoministerin menettelystä yksityiskohtaisemmin esitetty epäilyksiä puutteellisten tietojen antamisesta eduskunnalle, mutta al Hol -asian hoitoon liittyvä prosessi kokonaisuudessaan on ulkoministerin osalta perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä, hän jatkaa.

– Perustuslain mukaan eduskunnalla on yksinomainen toimivalta arvioida eduskunnan saamien tietojen tarpeellisuutta ja tämän johdosta ulkoministerin osalta tässä vaiheessa perustuslakivaliokunnan tutkinta on ensisijainen.

Pöystin mukaan ”ministerivastuuasian käsittely perustuslakivaliokunnassa on perustuslain perusteella ensisijainen oikeuskanslerin ylimpänä laillisuusvalvojana tekemään tutkintaan nähden”.

– Lisäksi perustuslakiin perustuvan vakiintuneen käytännön mukaisesti ylimmät laillisuusvalvojat eivät käsittele samaa asiaa, joka on jo toimivaltaisen valtioelimen tai tuomioistuimen taikka muun viranomaisen käsiteltävänä. oikeuskansleri toteaa.

– Kun ministerivastuuasia voi perustuslain mukaan koskea vain ministerin (tai eduskunnan oikeusasiamiehen tai valtioneuvoston oikeuskanslerin) menettelyä, ovat al Hol -asiakokonaisuuteen liittyen virkamiehiä koskevat kantelut kokonaisuudessaan oikeuskanslerin tutkittavana. Tämäkin turvaa, että asia tulee kaikilta osin selvitettyä.

LUE MYÖS:
Toimiko lainvastaisesti? Tässä koko muistutus Pekka Haavistosta (VU 19.12.2019)

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt