Seteleitä naisen kädessä. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

EVA: Suomalaiset hyväksyvät rikastumisen

Myönteisimmin rikkaisiin suhtautuvat porvaripuolueiden äänestäjät, vasemmistoliitossa kielteisyyttä.

Suomalaisista 76 prosenttia ei näe mitään väärää siinä, että jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kyselyssä selvitettiin, mitä suomalaiset ajattelevat rikkaista ja heidän roolistaan yhteiskunnassa. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että puoluekannalla on merkitystä rikkaisiin suhtautumiseen.

Kaikkein myönteisimmin rikkaisiin suhtautuvat kokoomuksen äänestäjät ja johtavassa asemassa olevat. Myös RKP:n kannattajat, keskustaa äänestävät sekä yrittäjät arvostavat rikkaita paljon.

Kriittisesti rikkaisiin suhtaudutaan vasemmistoliiton kannattajien, työttömien, SDP:tä ja vihreitä äänestävien, SAK:n liittoihin kuuluvien, vailla ammatillista koulutusta olevien sekä eläkeläisten parissa. Näistä vasemmistoliittoa äänestävät erottuvat kuitenkin selvästi erittäin torjuvalla asennoitumisellaan rikkaisiin ja rikastumiseen. Vastausten perusteella heidän etäisyytensä kaikkiin muihin väestöryhmiin ja väestön keskiarvoon kasvaa poikkeuksellisen suureksi.

Muilta osin väestöryhmittäiset erot jäävät maltillisiksi. Koulutustason kasvu muuttaa suhtautumista rikkaisiin myönteisemmäksi, ja ikäryhmittäin erot rajoittuvat lähinnä ikääntyneiden hieman skeptisempään suhtautumiseen rikkaisiin. Naiset suhtautuvat rikastumiseen ja rikkaisiin miehiä kriittisemmin.

Tulokset perustuvat yli 2 000 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaakiin suuntaan. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Vastaukset kerättiin lokakuussa 2019.

Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt