EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan tehostaa

Euroopan turvallisuusagendan tarkoituksena on parantaa kansallisten viranomaisten yhteistyötä terrorismin ja muun rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

Euroopan komissio ehdotti tiistaina, että EU:ssa olisi helpotettava EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtoa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) kehittämällä.

Ehdotus perustuu Euroopan turvallisuusagendaan, ja sen tarkoituksena on parantaa kansallisten viranomaisten yhteistyötä terrorismin ja muun rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

ECRIS-järjestelmässä vaihdetaan jo laajalti unionin kansalaisia koskevia rikosrekisteritietoja, ja tämä ehdotus tehostaisi järjestelmän käyttöä.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan Pariisissa marraskuussa tehdyt terrori-iskut osoittavat, että EU:ssa tarvitaan nopeasti tehokkaampaa ja saumatonta oikeudellista yhteistyötä.

– ECRIS on hyödyllinen väline rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa, koska sen avulla jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja EU:ssa aiemmin annetuista rikostuomioista. Nyt järjestelmää on tarkoitus kehittää niin, että voidaan helpottaa tiedonsaantia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikostuomioista, Jourová toteaa tiedotteessaan.

– Tuomarit, syyttäjät ja poliisi saavat tehokkaamman välineen jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, mikä takaa kansalaisten turvallisuuden kaikkialla EU:ssa. Tallentamalla järjestelmään myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten sormenjälkitiedot voidaan lisäksi puuttua tehokkaasti väärän henkilöllisyyden käyttöön.

Vuonna 2012 käyttöön otettu ECRIS on järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset voivat saada tietoja muissa jäsenvaltioissa annetuista aiemmista rikostuomioista joko rikosasian käsittelyä tai esimerkiksi rikostutkintaa varten.

Järjestelmän avulla viranomaiset voivat vaihtaa tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Tämä edistää rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemistä ja torjuntaa. Nykyään jäsenvaltiot lähettävät ECRIS-järjestelmässä vuosittain noin 288 000 tietopyyntöä eri puolilla EU:ta annetuista rikostuomioista.

Komissio pyrkii Euroopan turvallisuusagendan mukaisesti varautumaan uusiin uhkatekijöihin varmistamalla, että EU:ssa tuomittujen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritiedot ovat helposti saatavilla ECRIS-järjestelmän kautta.

Komissaari Jourová esittää ehdotuksen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa 26. tammikuuta 2016.

Kommentit