Elintarviketeollisuus: Hintojen pitkään jatkuva lasku ei ehkä ole kuluttajan etu

Hintakilpailulla suljetaan Elintarviketeollisuusliiton mukaan mahdollisuudet koko elintarvikeketjun pitkäaikaiselta kasvulta ja hyvältä työllisyydeltä.

Elintarviketeollisuusliitto ETL varoittaa, että hintojen lasku voi pitkällä aikavälillä pienentää valikoimia, mikä ei ole kuluttajan etu.

Mitä kauemmin hintojen aleneminen jatkuu, sitä vaikeampi on ETL:n mukaan yritysten investoida ja tuoda uusia kiinnostavia tuotteita markkinoille.

– Ruuan hintatasolla on merkitystä ja siitä puhutaan paljon, mutta sitä ei tulisi ylikorostaa, arvioi johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta.

Hänen mukaan kuluttajat arvostavat eniten sopivaa hinta-laatusuhdetta, maukkautta ja ravitsevuutta.

– Panostamalla vain hintakilpailuun suljetaan mahdollisuudet koko elintarvikeketjun pitkäaikaiselta kasvulta ja hyvältä työllisyydeltä, Tammivuori painottaa.

ETL:n kannattavuusselvityksen mukaan 47 prosentilla kotimaisista ruokia tai juomia valmistavista yrityksistä kannattavuus on laskenut.

ETL:n mukaan kannattavuutta ovat laskeneet suomalaisten ostovoiman hiipuminen, elintarvikeviennin supistuminen Venäjän pakotteiden takia ja hintakilpailu kotimaassa.

Toisaalta selvitykseen osallistuneista 61 yrityksestä 38 prosentilla kannattavuus oli parantunut ja myös myyntiä oli onnistuttu kasvattamaan.

Kannattavuutta parantaneissa yrityksissä on ETL:n mukaan panostettu myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Kannattavuutta on parannettu myös saneeraamalla, kustannuksia karsimalla sekä yritysjärjestelyillä.

Kommentit