Hilkka Kemppi ja Elina Lepomäki.

Elina Lepomäen mukaan koko maata pakotetaan samaan sote-muottiin

Kansanedustaja katsoo, että hallituksen malli ei ota huomioon väestörakenteen muutosta.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) hämmästelee hallituksen päätöstä, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus aiotaan toteuttaa erityisesti keskustan ajaman maakuntamallin pohjalta.

– Maakunnat olisi ihan oikeasti voinut jättää pois, kun katsoo vaalitulosta, Lepomäki sanoi SuomiAreenassa käydyssä sote-keskustelussa.

Hänen mukaansa on itsestäänselvää, etteivät pienimmät kunnat pärjää yksin palveluiden tuottamisessa. Kehityksen olisi kuitenkin voinut antaa jatkua jo viime vuosien aikana syntyneiden kuntayhtymien ja muiden yhteistyöalueiden pohjalta.

– Nyt hallitus toimii tavalla, joka ei huomioi väestörakenteen muutosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Minkä ihmeen takia koko maa pakotetaan sellaiseen muottiin, joka on jo nyt vanhentunut? Tämä on tuhoon tuomittu tie, Elina Lepomäki totesi.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi puolusti hallituksen sote- ja maakuntamallia kansanvaltaisuuden näkökulmasta.

– Tarvitsemme isompia hartioita, sillä aina tulee vastaan se, että suuret toimijat syövät [pieniltä kunnilta] kaiken vallan. Näin ei voi olla, Hilkka Kemppi sanoi.

– Tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut tarvitsevat kansanvaltaista ja vahvaa johtavaa elintä, ja tässä maakunta on todella tärkeä, Kemppi jatkoi.

Elina Lepomäki huomautti, että laajempien kokonaisuuksien muodostaminen on mahdollista jo nykylainsäädännön puitteissa.

– Jos kansanvaltaisuudessa on puutteita, niin sitä voidaan kehittää. Tämä ei ole peruste sille, että koko Suomi nakataan maakuntakehikkoon. Ihmislähtöiselle, luontaiselle evoluutiolle ei nyt jää tilaa, Lepomäki pohti.

Piikki ei saa jäädä auki

Keskustelussa viitattiin tuoreeseen väitöskirjaan, jossa valinnanvapauden arvioidaan parantavan sote-palvelujen laatua kustannusneutraalilla tavalla.

Hilkka Kempin mukaan käsite puettiin viime vaalikauden aikana ”ison mörön viittaan”, vaikka jo nykyjärjestelmä sisältää monia valinnanvapauden elementtejä. Hän painotti, että viime hallituksen ajama laaja valinnanvapaus ja esimerkiksi yksityiset sote-keskukset on nyt kuopattu.

Lepomäki kehotti hallitusta ajamaan uudistusta erityisesti potilas- ja asiakasseteleiden kautta. Malli antaisi asiakkaalle mahdollisuuden arvioida hoidon laatua ja päästä parhaaseen mahdolliseen hoitoon tuloista riippumatta.

– Valinnanvapautta pitää voida käyttää. Lainsäätäjän vastuulla on laatia järjestelmä niin, ettei ajaduta tilanteeseen, jossa piikki on auki ja maksetaan mitä tahansa. Kilpailun ja markkinoiden pitää toimia niin, että asiakas on aina kuningas, Elina Lepomäki totesi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt