Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

EK: Päätökset riihestä ratkaisevat hallituksen uskottavuuden

Elinkeinoelämän keskusliiton laskelmien mukaan hallituksen työllisyystavoitteesta on saavutettu vasta 13 prosenttia.

Puoliväliriiheen kokoontuvan hallituksen on tehtävä päätöksiä, joilla tähdätään velkaantumisen katkaisuun. Työllisyyspäätökset ovat tässä ratkaisevia.

– Työllisyystavoitteiden toistaminen ei riitä, vaan sanoille tarvitaan konkreettista katetta. Avaimet ovat hallituksen käsissä muun muassa paikallisen sopimisen ja työttömyysturvaratkaisujen osalta. Nyt päätettävät toimet tulisivat voimaan vasta vaikean korona-ajan jälkeen eivätkä siis vaikeuttaisi elvytyspolitiikkaa, toimitusjohtaja Jyri Häkämies painottaa.

EK muistuttaa, että julkisen talouden heikot näkymät vähentävät Suomen houkuttelevuutta maana, missä on hyvä yrittää, työllistää ja investoida. Velkaantumisen pysäyttäminen on välttämätön osa toimivaa kasvupolitiikkaa.

Hallitus on sanonut vauhdittavansa lähivuosina talouskasvua Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta muun muassa vihreään siirtymään ja digitalisaatioon tehtävillä panostuksilla.

EK:n mukaan niiden rinnalle tarvitaan myös kansallisin varoin toteutettavia täsmätoimia muun muassa sähköistämisen edistämiseksi, TKI-vähennyksen käyttöönottamiseksi ja viennin vauhdittamiseksi.

Tärkeimpiä tarvittavia päätöksiä on pysyvän kasvunäkymän luominen TKI-rahoitukselle väliaikaisen EU-elpymisrahaston jälkeen.

– TKI-rahoituksen varmistaminen ei yksin riitä, sillä jatkossa tarvitsemme lisää osaajia. Osaajapulasta on syntymässä kasvun pullonkaula, jota paikkaamaan tarvitsemme merkittävää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämistä sekä koulutuksen laadun parantamista, Häkämies toteaa.

Investointiympäristön vaalimiseksi myös perusväylänpidon sekä pääteiden ja -ratojen kehittämisinvestointien rahoitus on vakautettava riittävälle tasolle. EK muistuttaa, että kasvua voidaan vauhdittaa tavoilla, jotka eivät vaadi lisärahoitusta.

– Tästä käyvät esimerkkeinä sitoutuminen yrittämisen ja omistamisen verotuksen pitämiseksi kilpailukykyisellä tasolla, sääntelyn purkaminen asettamalla ympäristölupakäsittelyyn määräajan sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen toteuttaminen investointeja tukevalla tavalla, Häkämies toteaa.

EK:n viestit hallituksen puoliväliriiheen löytyvät tästä (.pdf).

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt