Belgian ylisuurten voittojen verojärjestelmä laiton

EU:n komission mukaan valikoivat etuudet, joita Belgia on myöntänyt ylisuuriin voittoihin sovellettavassa verotuksessaan, ovat unionin valtiontukisääntöjen vastaisia.

Etuudet ovat hyödyttäneet vähintään 35 pääasiassa EU:sta lähtöisin olevaa monikansallista yritystä, joiden on palautettava maksamattomat verot. Palautettava summa on 700 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2005 Belgiassa sovelletun ylisuurten voittojen verojärjestelmän mukaiset veropäätökset ovat antaneet tietyille monikansallisille konserneille mahdollisuuden maksaa selvästi tavanomaista vähemmän veroa Belgiassa. Järjestelmällä alennettiin yritysten yhtiöveropohjaa 50–90 prosenttia.

Tavoitteena oli vähentää verotuksessa ns. ylisuuret voitot, joiden väitetään olevan tulosta monikansalliseen konserniin kuulumisesta. Komission viime helmikuussa käynnistämä perusteellinen tutkimus osoitti, että järjestelmä poikkesi Belgian tavanomaisista yritysverosäännöksistä ja markkinaehtoperiaatteesta. Tämä on vastoin EU:n valtiontukisääntöjä.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaari Margrethe Vestagerin mukaan Belgia on myöntänyt joillekin monikansallisille yrityksille EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia huomattavan suuria perusteettomia veroetuuksia.

– Etuudet vääristävät kilpailua ja asettavat eriarvoiseen asemaan pienemmät kilpailijat, jotka eivät kuulu monikansallisiin konserneihin. EU-mailla on monia laillisia tapoja tukea investointeja, ja yritysten kannattaa investoida unionissa. Tasapuolinen kilpailu ei kuitenkaan ole mahdollista, jos jokin jäsenvaltio myöntää tietyille monikansallisille yrityksille laittomia veroetuuksia, joiden vuoksi suurin osa niiden todellisista voitoista jää verottamatta. Maksajina ovat viime kädessä EU:n kansalaiset, komissaari Vestager toteaa tiedotteessaan.

Belgian veroviranomaiset mainostivat ylisuurten voittojen verojärjestelmää yksinomaan Belgian tarjoamana etuna. Se hyödytti ainoastaan tiettyjä monikansallisia konserneja, joiden hyväksi järjestelmän mukainen veropäätös tehtiin. Sen sijaan pelkästään Belgiassa toimivat konserneihin kuulumattomat yritykset eivät voineet hyötyä vastaavista veroetuuksista.

Komission mukaan moinen järjestelmä vääristää vakavasti kilpailua EU:n sisämarkkinoilla ja vaikuttaa moniin talouden sektoreihin.

Järjestelmästä hyötyvät monikansalliset yritykset ovat lähinnä eurooppalaisia. Ne välttivät järjestelmän avulla pääosan veroista, jotka Belgian viranomaisten on nyt perittävä näiltä yrityksiltä. Komissio arvioi, että perittävä määrä on yhteensä noin 700 miljoonaa euroa veroa.

Komissio on tutkinut kesäkuusta 2013 alkaen jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä. Se ulotti tämän tutkinnan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita joulukuussa 2014. Komissio päätti viime lokakuussa, että Luxemburg on myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiatille ja Hollanti puolestaan amerikkalaiselle Starbuck’sille.

Komissiolla on myös käynnissä kolme perusteellista tutkimusta, joissa se epäilee, että veropäätöksiin voi liittyä valtiontukiongelmia. Kyseisten tutkimusten kohteena ovat Apple Irlannissa, Amazon Luxemburgissa ja McDonald’s Luxemburgissa.

Kommentit