Asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Asuntolainojen lainakattoa kevennetään

Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja ja uusien asuntolainojen määrää.

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan Finanssivalvonnan mukaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa.

– Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen painottaa tiedotteessa.

Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja sekä kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen määrää. Asuntomarkkinoilla ei ole Finanssivalvonnan mielestä nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa.

Muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee Finanssivalvonnan mukaan asuntomarkkinoita ja reaalitaloutta nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa. Finanssivalvonta kuitenkin muistuttaa, ettö lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on asuntoluottoja myönnettäessä erityisen tärkeää.

Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on Finanssivalvonnan mukaan edelleen keskeinen rahoitusjärjestelmän rakenteellinen haavoittuvuus, jonka hallintaan tulee kiinnittää pidemmällä aikavälillä huomiota. Enimmäisluototussuhteen palauttamisella tuetaan taloutta akuutissa kriisissä.

Pankeille ei vaatimusta lisäpääomasta

Finanssivalvonnan johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille. Luottokannan kehityksessä ei ole johtokunnan mielestä merkkejä muutoksista, joka puoltaisivat muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamista.

Johtokunta päätti huhtikuussa ylimääräisessä kokouksessa luottolaitosten makrovakauspuskurivaatimusten lieventämisestä. Päätöksellä haluttiin tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt