Apulaisoikeuskansleri: Juha Sipilän toiminta ei ollut sopusoinnussa pääministerin tehtävien kanssa

Julkisella vallalla ja pääministerillä sen käyttäjänä on velvollisuus turvata median sananvapaus.

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale katsoo, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) toimi sananvapauden rajoissa lähettäessään lukuisia kriittisiä sähköpostiviestejä Yleisradion toimittajalle marraskuussa 2016.

Pääministeri lähetti sähköpostiviestit sen jälkeen, kun Yleisradio oli julkaissut uutisen hänen mahdollisesta esteellisyydestään Terrafamen rahoitusta koskevassa päätöksenteossa.

Apulaisoikeuskansleri huomauttaa, ettei pääministerin menettely ollut täysin sopusoinnussa pääministerin tehtäville asetettujen vaatimusten kanssa, sillä julkisella vallalla on velvollisuus turvata median sananvapaus.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ei ole osoitettavissa, että pääministeri Sipilän tarkoituksena olisi ollut vaikuttaa Yleisradion uutisointiin. Hänen mukaansa tällainen virheellinen mielikuva on kuitenkin voinut perustellusti syntyä, sillä palautteenantotapa oli erittäin poikkeuksellinen ja käytetyt ilmaisut olivat osin voimakkaita.

Apulaisoikeuskansleri arvioi asiaa sekä pääministerin että median sananvapauden kannalta. Erityistä painoarvoa saa se, että julkisen vallan tulee turvata tiedotusvälineiden sananvapaus. Julkisen vallan edustajalla on sen vuoksi velvollisuus välttää sellaisia toimia, jotka voitaisiin tulkita yritykseksi ohjata, estää tai rajoittaa julkisen vallan käyttöä koskevaa tiedonvälitystä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt