Anna-Kaisa Ikonen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Anna-Kaisa Ikonen: Varauduttava vakavan ennusteen mukaisesti

Kirjallinen kysymys tiedustelee, miten varmistetaan huoltovarmuus pahimman koronaennusteen kannalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen mukaan varautumista pitää tehostaa vakavamman ennusteskenaarion mukaiseksi.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Suomessa on siirrytty poikkeustilaan ja turvauduttu useisiin voimakkaisiin rajoitustoimiin. Tänään THL julkaisi uuden ennusteen, jonka mukaan Suomessa sairaalahoitoa tulisi tarvitsemaan koronaepidemian huippukuukausien aikana 11 300 ihmistä ja vakavamman skenaarion mukaan 15 500 ihmistä.

Samalla on käynnistynyt kiivas keskustelu varautumisen riittävyydestä huippukuukausien aikaan.

Suomi joutui kuluneella viikolla avaamaan varmuusvarastonsa. Varastojen sisältö kohdistuu tiettyihin tuotteisiin, joita on katsottu tarvittavan poikkeusolojen aikana.

Ikonen on huolissaan siitä, että varmuusvarastoihin on jouduttu turvautumaan jo ennen varsinaisen epidemian alkamista ja nostaa esiin, että suojavarusteiden ja tarvikkeiden kasvavaan kysyntään täytyy pystyä vastaamaan.

– Jotta koronavirusta kyetään ehkäisemään riittävän tehokkaasti, suojavarusteita on hankittava lisää nopeutetusti niin, että ne riittävät sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeisiin sekä esimerkiksi kotihoidossa olevien ikäihmisten ja muiden riskiryhmään kuuluvien parissa työskenteleville. On myös tärkeää ohjeistaa suojavarusteiden oikeasta käytöstä, jotta turvataan sekä niiden riittävyys että suojaavuus, Ikonen toteaa tiedotteessa.

– Suojavarusteiden ohella on varmistettava myös muiden tarvikkeiden, lääkinnällisen hapen, hengityslaitteiden sekä testauskapasiteetin riittävyys. Lähtökohdaksi määrittelyssä tulee ottaa pahin skenaario, jotta kasvaviin tarpeisiin kyetään varmuudella vastaamaan.

Kansallisen omavaraisuuden kasvattaminen

Koronakriisi on osoittanut, että suomalainen yhteiskunta ja terveydenhuolto ovat riippuvaisia monista kaukaakin tuotavista tarvikkeista ja varaosista.

Kriisin aikana niiden saatavuus heikkenee ja hinta maailmanmarkkinoilla nousee, kun pandemian aikaan kaikilla on huutava pula samoista asioista. Toimituksiin syntyy viivästyksiä ja peruutuksia maiden rajojen sulkemisen ja muiden rajoitusten vuoksi.

– Olemme tilanteessa, jossa suomalaisten yritysten tuotantoa tulee nopeasti kyetä nostamaan ylös, jotta turvaamme riittävän omavaraisuuden ja huoltovarmuuden myös tällä puolella. Kansallisen omavaraisuuden kasvattaminen on välttämätöntä, ja riittävän huoltovarmuuden takaamiseksi suomalainen osaaminen on saatava vahvemmin valjastetuksi mukaan kansainvälisen yhteistyön rinnalle, Ikonen sanoo.

Ikonen on jättänyt aiheesta tänään kirjallisen kysymyksen yhdessä Mia Laihon, Sanni Grahn-Laasosen, Timo Heinosen, Ville Kauniston, Pihla Keto-Huovisen, Marko Kilven, Jukka Kopran, Matias Marttisen, Paula Risikon, Janne Sankelon, Mari-Leena Talvitien, Juhana Vartiaisen ja Ben Zyskowiczin kanssa.

Hän kiittää hallitusta jo tehdyistä toimista, mutta peräänkuuluttaa vielä selkeitä toimia pahimman skenaarion varalta.

– Jätimme asianomaiselle ministerille tänään asiasta kirjallisen kysymyksen. On tärkeää saada tietää, mitä toimia hallitus aikoo toteuttaa, jotta varmistamme riittävän huoltovarmuuden ja suojavarusteiden saatavuuden myös koronaviruksen pahimman leviämisskenaarion kannalta, Ikonen toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt