Tehyn ja SuPerin Sote ry on sanonut, että kunnat ja kuntayhtymät harjoittavat kuntayritysten kautta ns. sopimusshoppailua. LEHTIKUVA/ANNI REENPÄÄ

Ammattiliitot: Avaintes ei ole sopimusshoppailua

Avaintesin allekirjoittajajärjestöt toteavat, että Avaintes ei ole ns. shoppailusopimus.

Neuvottelujärjestö JUKO sekä ammattiliitot Jyty, JHL, OAJ ja KTN eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes kuitenkin järjestöjen mukaan ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto työehtosopimukseksi.

Hoitajajärjestöjen SuPerin ja Tehyn muodostama Sote ry tavoittelee Avaintyönantajat Avainta ry:n sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi tältä osin nykyisen Avaintesin.

Sote ry pyrkii tavoitteeseen muun muassa jäseniään koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, joka on laajentunut Avaintes-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.

JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja.

Sote ry:llä on oma, Avaintesin kanssa samansisältöinen TSNTES, jota sovelletaan Sote ry:n jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas- tai kuntoutuskodissa. TSNTES:ta on neuvoteltu samanaikaisesti Avaintesin kanssa eli Sote ry:llä on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös Avaintesin sisältöön.

Sote ry ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta TSNTES:ssa.

LUE MYÖS: Työnantaja: Tehyltä ja Superilta perätön väite

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt