Ammatillisen koulutuksen uudet vientikokeilut käyntiin kesällä

Koulutusvientiä edistävät toimet on koottu koulutusviennin tiekartaksi vuosille 2016–2019.

Suomalaista koulutusvientiä pyritään vauhdittamaan tuotteistamalla koulutuspalveluita, lisäämällä yhteistyötä sekä purkamalla koulutusviennin esteitä. Koulutusvientiä edistävät toimet on koottu koulutusviennin tiekartaksi vuosille 2016–2019.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan tavoitteena on kasvattaa alan toimijoiden liikevaihtoa kolmanneksella vuoteen 2018 mennessä.

– Suomalainen koulutus herättää kansainvälisesti paljon kiinnostusta. Olemme koulutuksen ja osaamisen kärkimaa, ja koulutusviennissä on Suomelle isot kasvumahdollisuudet. Kiinnostusta herättävät muun muassa korkeatasoiset opetussuunnitelmat, laadukas varhaiskasvatus, opettajankoulutus ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus. Aiomme purkaa koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta vuoteen 2019 mennessä, kertoo Grahn-Laasonen opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Korkeakouluissa on vuoden alusta lähtien mahdollistettu lukuvuosimaksut sekä tutkintokoulutuksen myynti EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Seuraavaksi on ministeriön mukaan valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaa ammatillisten näyttötutkintojen viennin. Kokeilut on tarkoitus käynnistää jo ensi kesänä. Tavoitteena on mahdollistaa maksujen periminen suomalaisesta koulutuksesta ulkomailla.

Kotimaassa maksujen periminen voisi toisella asteella koskea ainoastaan tilauskoulutusta. Konkreettisesti se voi tarkoittaa esimerkiksi urheilulukioille mahdollisuutta tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille maksullisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat valmennuksesta ja koulutuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa työryhmää tekemään esitykset toisen asteen koulutuksen koulutusviennin esteiden purkamiseksi.

– Vahvistamme osaamista ja verkostoja ja tiivistämme yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Uudistamme nykyisiä vienninedistämisen julkisia tukipalveluita, jotta yritykset saavat tukea vientiponnisteluille. Lisäksi karsimme edelleen lainsäädännöllisiä esteitä. Finpron koulutusviennin kasvuohjelmaa uudistetaan. Myös uusien koulutusviennin tarpeisiin suunnattuja rahoitusinstrumenttien ottamista käyttöön selvitetään, toteaa Grahn-Laasonen.

Seuraavan kolmen vuoden aikana puretaan ministeriön mukaan muiden koulutusasteiden viennin esteitä.

Grahn-Laasonen osallistuu kuun vaiheessa vienninedistämismatkalle Brasiliaan, jossa koulutusvienti on keskeisesti mukana.

Kommentit