LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Alkuvuonna vireille lähes 1400 konkurssia

Konkurssimäärä kasvoi melkoisesti vuodentakaisesta tilastoharhan takia.

Tammi–kesäkuussa pantiin vireille 1 372 konkurssia, mikä oli 24,7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Kasvu johtuu kuitenkin Tilastokeskuksen mukaan osaltaan Verohallinnon viime vuoden alkupuolella tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Verohallinto toteutti vuodenvaihteessa 2016–2017 tietojärjestelmämuutoksen, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 714, mikä oli 29,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Konkurssin viereillepano ei kuitenkaan aina johda varsinaiseen konkurssiin, vaan asian käsittely voi syystä tai toisesta jäädä oikeusprosessissa kesken.

Tammi–kesäkuussa pantiin vireille 212 yrityssaneerausta, mikä oli 2,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä yrityssaneeraukseen haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 372, mikä oli 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Yrityssaneerausten määrä kasvoi rakentamisen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla, mutta väheni väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan sekä kaupan päätoimialoilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt