X
SULJE MAINOS
Sähköauto latauksessa Helsingin Kampissa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Akuista ja latauksesta voi tulla suuri menestys Suomelle

Liikenne sähköistyy, ja ala on tulevaisuudessa globaalisti valtava.

Gaia Consulting on selvittänyt Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:lle akkuteollisuuden ja ajoneuvojen latauspalvelun mahdollisia kansantaloudellisia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia.

Suomelle olisi selvityksen perusteella kannattavinta panostaa akkuteollisuuden arvoketjun loppupäähän sekä sähköisen liikenteen palveluvientiin.

Suurin osa litiumioniakkujen arvosta muodostuu akkusolun ja akkupaketin valmistuksesta. Siksi panostus arvoketjun loppupäässä vaadittavaan infrastruktuuriin ja osaamiseen tuo suurimmat työllisyys- ja liiketoimintavaikutukset.
Jos globaalissa arvoketjussa jäädään vain akkumateriaalin toimittajaksi, menetetään arvoketjun loppupään suuren lisäarvon mahdollisuudet.

Jos Suomessa tuotettu akkukapasiteetti olisi 300 gigawattia, sen arvioitu työllistävyys vuonna 2040 olisi selvityksen mukaan 38 400 henkilötyövuotta ja palkka- sekä yhteisöverokertymä noin 790 miljoonaa euroa.

– Liikenne sähköistyy ja ala on tulevaisuudessa valtava. Suomella on hyvät edellytykset palvella globaalia markkinaa laajasti eri arvoketjun vaiheissa. Suuntaa-antava mallinnus osoittaa, kuinka radikaali vaikutus Suomen taloudelle ja työllisyydelle voisi olla nyrkinkokoisella otteella tästä puhtaan teknologian markkinasta, vanhempi asiantuntija Markus Klimscheffskij Gaia Consultingista toteaa tiedotteessa.

Sähköajoneuvojen latauksesta puolestaan voisi tulla merkittävä osa Suomen palveluvientiä. Latauksen vaikutukset syntyvät sähkön hankinnasta, latausinfran valmistamisesta, asentamisesta ja huollosta sekä latauspalveluista.

Jos suomalaiset palveluntarjoajat tuottaisivat kotimaan kysynnän lisäksi latauspalveluita ja ohjelmistoja 20 prosentille koko Euroopan sähköisestä liikenteestä, luotaisiin noin 2 500 henkilötyövuotta lisää työpaikkoja vuonna 2030 verrattuna siihen, että toimittaisiin pelkästään kotimaan markkinoilla. Palkka- ja yhteisöverokertymä olisi noin 88 miljoonaa euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt