Verkkouutiset

Nato pitää hyökkäystä jäsenvaltiotaan hyökkäyksenä kaikkia Naton jäsenvaltioita vastaan. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Vasemmisto tukee osallistumista lukuisiin Naton harjoituksiin

SDP:n ja vasemmistoliiton tuella Suomi on ensi vuonna useassa harjoituksessa, jossa on Naton viidennen artiklan ulottuvuus.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa sivuillaan puolustusvoimien tulevan vuoden kansainvälisestä harjoitustoiminnasta. Tänä ja viime vuonna korona peruutti jopa kolmanneksen suunnitelluista harjoituksista. Ensi vuoden vahvistettu suunnitelma sisältää 62 harjoitustapahtumaa, joiden kustannukset ovat noin 7,2 miljoonaa euroa.

– Osallistumme siis puolustusselonteon mukaisesti aktiivisesti kansainväliseen harjoitustoimintaan, joka tukee maamme puolustuskyvyn ylläpitämistä, kehittämistä ja osoittamista. Harjoitustoiminnalla edistetään myös yhteistoimintakykyä keskeisten kumppanimaiden kanssa sekä vahvistetaan alueellista turvallisuutta. Syventynyt yhteistyö Ruotsin ja Norjan, mutta myös Yhdysvaltojen ja laajemminkin Naton kanssa vaikuttaa myös harjoitusyhteistyön sisältöön ja nyt ”harjoitusyhteistyön painopiste on vaativissa esikuntien ja joukkojen kansainvälisissä harjoituksissa sekä sotilaallisen avun antamista ja vastaanottamista kehittävissä harjoituksissa”, Timo Heinonen siteeraa.

Hän huomauttaa, että aiempaa useammassa harjoituksessa on nyt mukana Naton artikla 5:n mukaisia tilannekuvauksia. Artikla 5:n mukaan aseellinen hyökkäys Naton jäsenvaltiota vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan.

– Tämä on merkillepantavaa myös mm. siksi, että maassamme on nyt vasemmistohallitus, missä päävaltaa käyttävät SDP ja vasemmistoliitto. Näiden puolueiden tuella maamme siis osallistuu säännöllisesti ensi vuonna isoon määrään Naton harjoituksia, joissa on artikla 5 -ulottuvuus. Naton 5. artikla on siis Naton perustamissopimuksen artikla ja se määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita, Heinonen toteaa.

– Voisi siis todeta, että hallituspohjasta riippumatta puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2022 on jatkumoa aiempien vuosien pitkäjänteiselle harjoitusosallistumiselle.

Ensi vuonna maavoimien kannalta tärkeitä kansainvälisiä harjoituksia ovat Cold Response, Arrow, Lightning Strike ja Hedgehog. Merivoimien kannalta tärkeitä ovat Baltops, Swenex ja Freezing Winds. Ilmavoimien kv-harjoituksista Heinonen mainitsee Hanki osana FISE-harjoitustoimintaa sekä Luftförsvarsövningin ja Frisian Flagin.

– Ruotsi-yhteistyö näkyy siis näissäkin nimienkin kautta ja ilmavoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan painopisteenä onkin ylläpitää Ruotsin kanssa saavutettu yhteistoimintakyky.

Uusimmat
MAINOS