Verkkouutiset

Ukrainan ja EU:n liput. LEHTIKUVA / AFP Kenzo Tribouillard

Ukrainalle vaaditaan lisää tukea: Suomi on bkt:lla mitattuna kaukana muiden EU-maiden tasosta

Ulkoasiainvaliokunnan kokoomusedustajat antavat täyden tukensa Ukrainan EU-jäsenehdokkuudelle.

Ulkoasianvaliokunnassa vaikuttavat kokoomuksen kansanedustajat Jaana Pelkonen, Elina Valtonen, Anne-Mari Virolainen, Arto Satonen ja Pauli Kiuru antavat täyden tukensa virallisen EU-jäsenehdokkaan aseman myöntämiseksi Ukrainalle.

Jäsenehdokkuudet ovat käsiteltävänä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23.-24.6.

– Ukraina on osa eurooppalaista perhettä ja meidän on annettava täysi tukemme maan EU-polun rakentamiseksi. Tämä tarkoittaa virallisen jäsenehdokkaan asemaa, toteaa Jaana Pelkonen.

Jäsenehdokkuus on alku pitkälle prosessille, joka saattaa kestää jopa vuosikymmenen ajan. Ukrainan eurooppalainen integraatio on kuitenkin välttämätöntä myös maanosan rauhan kannalta.

– EU-jäsenyyden saavuttaminen on Ukrainalle pitkä tie, mutta jo integroituminen sitä kohti auttaa luomaan maahan länsimaiset instituutiot. Ne turvaavat oikeusvaltion ja tuovat turvaa. Jäsenyysperspektiivi antaa ukrainalaisille toivoa, sanoo Elina Valtonen.

Kokoomuksen ulkoasiainvaliokunnan kansanedustajat muistuttavat myös Ukrainan tukemisen tarpeesta ja siitä, että Suomi jää siinä kansainvälisesti jälkeen.

-Suomi on myöntänyt Ukrainalle tukea eri muodoista, mutta olemme bruttokansantuotteessa mitattuna taloudellisessa avussa kaukana monien muiden EU-maiden tasosta. Ukrainalaiset käyvät raskasta taistelua olemassaolostaan ja tarvitsevat nyt kaiken tuen. On muistettava, että Ukraina taistelee demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Ukraina puolustaa Suomelle tärkeitä arvoja, huomauttaa Pauli Kiuru.

Lisäksi tulisi enemmän kiinnittää huomiota Ukrainan jälleenrakennussuunnitelmiin.

-Ukrainassa on sotien kauhujen myötä tuhoutunut valtava määrä infrastruktuuria, kokonaisia kaupunkeja ja ihmisten koteja. Kun sota joskus päättyy, meillä on oltava heti valmiit keinot käynnistää jälleenrakennus, jotta ihmisillä olisi inhimilliset elinolot ja demokratialla mahdollisuus kukoistaa, korostaa Arto Satonen.

Kyseeseen tulevat sekä Suomen omat tukikeinot että myös EU:n puitteissa tapahtuva suunnittelu.

-Oletettavaa on, että jälleenrakentamista rahoittavat IMF:n, EBRD:n ja Maailmanpankin kaltaiset toimijat, mutta yksittäisiltä mailta, kuten suomalaisilta yrityksiltä ja koulutussektorillamme on osaamista. Jo tässä vaiheessa olisi siis kyettävä nostamaan voimakkaammin esille jälleenrakennuskysymys ja sen suunnittelu muun muassa EU:n piirissä. On moraalinen velvollisuutemme auttaa Ukrainaa tässäkin asiassa, painottaa Anne-Mari Virolainen.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta , ,
MAINOS