Verkkouutiset

Tuhansia tunteja kokouksia – tältä näyttää Euroopan parlamentin viisivuotiskausi lukuina

Parlamentin edellinen viisivuotiskausi on koottu luvuiksi.

Euroopan parlamentti valitaan viiden vuoden välein kussakin maassa järjestettävin vaalein. Parlamentilla on kolme päätehtävää: se keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa, valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti sekä keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Nyt European Parliamentary Research Service on koonnut edellisen parlamentin viisivuotiskauden, eli vuosien 2009 ja 2014 välisen ajan luvuiksi, jotka hahmottavat parlamentin työtä uudenlaisella tavalla.

Parlamentissa toimi edellisen kauden aikana yhteensä 25 komiteaa ja alakomiteaa, joista 3 oli väliaikaisia komiteoita. Komiteat kokoontuivat yhteensä 2821 kertaa ja tuottivat 2110 raporttia.

Täysistuntoja istuttiin 260 päivänä, yhteensä 2160 tuntia. Äänestysluku nousi huikeaan 23 553 äänestykseen. Lakialoitteita hyväksyttiin 21 298 ja hylättiin 22 692. Kirjallisia kysymyksiä käsiteltiin 58 840 kappaletta.

Parlamentissa vieraili yhteensä 1 518 438 henkilöä. Kansalaisilta tulleita aloitteita taas vastaanotettiin 10 295 kappaletta.

Taulukoista selviää myös parlamentista koituvat keskimääräiset kulut yhtä EU-alueen kansalaista kohden laskettuna. Lukujen mukaan parlamentin kustannukset jäävät verrattain pieniksi asukasta kohden verrattuna moniin kansallisiin parlamentteihin. Europarlamentista kansalainen maksaa keskimäärin 3,10 euroa, siinä missä saksalainen maksaa kansallisesta parlamentistaan 8,20 euroa ja britti 7,30 euroa. Suoria vertailuja ei ole kuitenkaan mielekästä tehdä, koska jokaisella maalla on omia historiaan, perinteisiin ja organisaatiorakenteisiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannuksiin.

Uusimmat
MAINOS