Verkkouutiset

Tivi: Vain harvoissa it-yrityksissä sukupuolet tasan

Suhteellisesti eniten naisia työllistävät operaattorit ja suuret konsulttiyritykset.

Vain harvoissa it-alan yrityksissä sukupuolten jakauma on edes lähestulkoon tasapainossa, kertoo Tivi.

Tivin kyselyyn vastanneiden yritysten työvoimasta keskimäärin 28 prosenttia on naisia, mutta toimialojen ja työpaikkojen keskinäinen vaihtelu on suurta.

Suhteellisesti eniten naisia työllistävät operaattorit sekä suuret konsulttiyritykset, vähiten ohjelmistokehitykseen keskittyvät pienemmät yritykset.

Eniten vastanneista yrityksistä naisia työllistää Telia, jonka henkilöstöstä 66 prosenttia on naisia.

Tivi kertoo, että avointen vastauksen mukaan moni firmoista ponnistelee naisten it-alalle saamisen eteen. Ne tukevat esimerkiksi erilaisia naisverkostoja ja -tapahtumia ja järjestävät mentorointia.

Muun kuin Suomen kansalaisen osuus työntekijöistä on vastanneissa yrityksissä keskimäärin 9,3 prosenttia.

Kansainvälisesti monimuotoisimpia ovat Tivin mukaan pelialan yritykset ja jotkin ohjelmistoalan yritykset, jotka ovat onnistuneet houkuttelemaan Suomeen ulkomaista työvoimaa. Supercellin Suomen henkilöstöstä jopa 40 prosenttia on ulkomaalaisia.

Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia ilmoitti työllistävänsä kyselyhetkellä joko liikunta-, näkö- tai kuulokyvyltään rajoittuneita henkilöitä.

Työtekijöiden ikähajonta oli vastausten mukaan suurta eri yrityksissä.

Tivin kyselyyn vastasi 33 it-yritystä, jotka työllistävät lähes 27 000 henkilöä Suomessa.

Uusimmat
MAINOS