Verkkouutiset

Sdp:n kansanedustaja jätti kirjallisen kysymyksen Timo Soinin KSF Media -boikotista

SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta on tehnyt kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Timo Soinin (ps.) KSF Medialle asettamasta boikotista.

Maarit Feldt-Ranta viittaa Timo Soinin ilmoitukseen Hufvudstadsbladetin toimittajalle perussuomalaisten tiedotustilaisuuden yhteydessä maanantaina, ettei hän anna puoluejohtajana eikä myöskään ulkoministerinä haastatteluja KSF Mediatalon sanomalehdille.

Perusteluksi ministeri Soini ilmoitti sen, että haastatteluja ei tule niin kauan kun Hufvudstadsbladet julkaisee kolumneja, joiden kirjoittajat vihjaavat Soinin olevan rasisti.

Feldt-Ranta muistuttaa kysymyksessään, että ministerit antavat viran vastaanottaessaan valaehtoisen vakuutuksen, jossa he lupaavat ”toimia oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi”.

– Ministereitä koskee myös hallintolain tasapuolisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisten on paitsi kohdeltava kansalaisia ja muita toimijoita tasapuolisesti, myös tiedotettava asioista tasapuolisesti. Avoimuutta ja sananvapautta vaalivassa yhteiskunnassa päättäjät eivät itse valitse, mitä ja mitkä tiedotusvälineet raportoivat ja uutisoivat päättäjien toimista ja yhteiskunnallisista tapahtumista, Feldt-Ranta toteaa kysymyksessään.

Feldt-Rannan mielestä Timo Soinin lausunto olla antamatta haastatteluja KSF Median tiedotusvälineille herättää kysymyksen, noudattaako hallitus ja sen jäsenet hyvästä hallinnosta ja tiedottamisen tasapuolisuudesta säätäviä lakeja, ministerinvalassa annettuja tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vakuutuksia sekä yhteiskuntamme avoimuuden perusarvoja?

Feldt-Ranta esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi ”miten hallitus aikoo turvata kansalaisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen tiedonsaannin? Miten hallitus turvaa tiedotusvälineiden yhdenvertaisen kohtelun? Miten hallitus edistää yhteiskuntamme avoimuutta ja vaalii sananvapautta?”.

Uusimmat
MAINOS