Verkkouutiset

Professori Mats Brommels HS:ssa: Kaikki väestöryhmät hyötyivät valinnanvapaudesta Ruotsissa

Vasemmistopuolueen puheenjohtajan siteeraamaa Valtiontalouden tarkastusviraston selvitystä on arvosteltu Ruotsissa.

Professori Mats Brommelsin mukaan Ruotsin vasemmistopuoleen puheenjohtajan Jonas Sjöstedtin mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa sisälsi joukon epätarkkuuksia, joita on syytä täsmentää.

Perusterveydenhuollon valinnanvapauden seurausvaikutuksia on tutkittu eniten Tukholman läänin alueella, jossa on suuria alueellisia eroja väestön toimeentulo- ja koulutustasossa.

– Tulokset osoittavat, että kaikki väestöryhmät hyötyivät uudistuksesta. Hyvin toimeentulevat lisäsivät palvelujen käyttöä vähätuloisia enemmän (kuten julkisissa palvelujärjestelmissä), mutta niidenkin palvelujen saatavuus parani. Alueille, joissa asuu paljon maahanmuuttajia, syntyi useita uusia terveyskeskuksia. Tämä on ymmärrettävää, koska maahanmuuttajat käyttävät paljon palveluja, Brommels kirjoittaa Helsingin Sanomissa.

Sjöstedtin mainitsemaa valtiontalouden tilintarkastajien selvitystä on Brommelsin mukaan arvosteltu, koska siinä otettiin huomioon vain lisääntyvää eriarvoisuutta raportoivia tutkimuksia. Brommelsin mukaan toimintojen ulkoistamiseen liittyy väistämättä sopimushallintoa ja seurantaa, mikä ”lisää byrokratiaa”.

– Kaikkia sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä koskevat samat haasteet: tarpeet ja teknologiset mahdollisuudet kasvavat nopeammin kuin käytettävissä olevat voimavarat. Sen vuoksi kaikissa maissa luodaan samantyyppisiä uusia ohjaus- ja rahoitusjärjestelmiä, jotka tähtäävät tehokkaampaan voimavarojen käyttöön. Tämä ”byrokratia” kasvaa siis myös vain julkisia palveluja ylläpitävissä järjestelmissä.

Syy ei ollut valinnanvapausjärjestelmässä

Brommelsin mukaan erään yksityisen vanhusten asumispalvelujen tuottajan toiminnassa havaittiin laiminlyöntejä ja laatupuutteita, joita ruodittiin julkisuudessa talvikautena 2011–2012.

– Hankinnat oli tehty ostopalveluna kilpailutuksen jälkeen, eikä skandaalin syy siis ollut valinnanvapausjärjestelmä. Tukholmassa toimineen BB Sophia -synnytysklinikan väitettiin lopettaneen koska se ”ei tehnyt tarpeeksi voittoa”. Tosiasiassa BB Sophia oli koko toimintansa aikana kannattamaton epätarkoituksenmukaisen toimintamallinsa vuoksi, Brommels kertoo.

Tukholman Karoliinisessa instituutissa professorina toimivan Brommelsin tutkimusryhmä on kartoittanut synnytystoimintaa Tukholmassa.

– Olemme todenneet, että julkisten sairaaloiden synnytyslaitokset joutuvat subventoimaan toimintaa muista tuloistaan. Alikapasiteetti johtuu siis riittämättömästä resursoinnista. Kuten BB Sophian tapaus osoittaa, yksityisten yritysten voitot eivät suinkaan ole ”lähes taattuja”.

Ruotsin maakäräjissä ja kunnissa on vuosikymmenten aikana totuttu kokeilemaan uusia toiminta- ja organisaatioratkaisuja.

– Niistä on saatu sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Niistä kannattaa Suomessa ottaa oppia – virheet kannattaa välttää ja onnistuneet ratkaisut varoen kokeilla, Brommels toteaa.

Uusimmat
MAINOS