Verkkouutiset

Perussuomalaiset vaativat ulkomaisen hoitohenkilöstön kielivaatimusten tiukentamista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen liittyen ulkomaisen hoitohenkilöstön kielitaitovaatimuksiin.

Vastalauseeseen sisältyvistä lausumista äänestettiin tänään. Kaikki muut puolueet vastustivat perussuomalaisten esityksiä.

Perussuomalaiset esittivät toimia muun muassa kielitaitovaatimusten nostamiseksi ja niiden yhtenäistämiseksi.

”Katsomme, että hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetusta laista ei turvaa ulkomailta Suomeen tulevan terveydenhuollon henkilöstön riittävää kielitaitoa”, kansanedustaja Hanna Mäntylä toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaisten edustajien tiedotteessa.

Perussuomalaisten mukaan ulkomailta Suomeen tulevien terveydenhuollon työntekijöiden kielitaidon varmistamiskäytännöt vaihtelevat.

EU/ETA-valtioiden ulkopuolelta tulevilta vaaditaan todistusta toisen kotimaisen kielen taidosta ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä, mutta EU/ETA-valtion kansalaisilta tätä ei edellytetä.

Perussuomalaisten mielestä kaikilta ulkomailta tulevilta hoitoalalle pyrkiviltä hakijoilta on edellytettävä riittävän hyvää kielitaitoa.

”Ulkomailta Suomeen tulevien lääkäreiden kielitaidossa on havaittu puutteita ja mielestämme on tärkeää, että tilanne korjataan. Katsomme myös, että kielitaitovaatimuksia tulee nostaa, jotta potilasturvallisuus toteutuu muuallakin kuin paperilla”, Mäntylä toteaa.

Uusimmat
MAINOS