Verkkouutiset

Oikeusasiamies: Virkamerkit loukkaavat yhdenvertaisuutta

Ruotsinkielinen teksti on ratkaisun mukaan liian pienellä esimerkiksi poliisin ja tullin virkamerkeissä.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan turvallisuusviranomaisten uudet virkamerkit loukkaavat kansalliskielten yhdenvertaisuutta.

Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten henkilökunnan virkamerkit ja henkilökortit otettiin käyttöön 5. joulukuuta 2018.

Oikeusasiamies toteaa, että korteissa viranomaisen ja kortin nimi ovat ruotsiksi huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suomeksi. Kirjasinkoon puolesta toinen kansalliskielistä on oikeusasiamiehen mukaan käytännössä rinnastettu vieraaseen kieleen eli englantiin.

Petri Jääskeläisen mukaan aiemmissa korteissa kansalliskieliä kohdeltiin yhdenvertaisesti. Hän painottaa, että kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu on turvattu perustuslaissa ja kielilaissa.

Perustuslain kansalliskieliä koskeva säännös edellyttää perusteluidensa mukaan kansalliskielten muodollisesti yhdenvertaista kohtelua. Kielilain perusteluissa korostetaan, että vähemmistökieltä ei saa syrjiä esimerkiksi siten, että sillä laadittu teksti on selvästi pienempää kuin enemmistökielinen teksti.

Oikeusasiamies on pyytänyt sisäministeriötä, valtiovarainministeriötä ja Väestörekisterikeskusta ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä toimenpiteistään ratkaisun johdosta.

https://twitter.com/oikeusasiamies/status/1196733280407736320

Uusimmat

Aborttihuuman pimeä ydin

Jos tavoite on tarpeeksi pyhä, edistyksen kärkijoukko ohittaa liberaalin demokratian periaatteet ja perustuslailliset rajoitteet.

MAINOS