Verkkouutiset

Nämä sairaudet huolettavat ihmisiä eniten

Naisia mietityttävät sairaudet miehiä enemmän.

Suomalaiset ovat aiempaa huolestuneempia muistisairaudesta sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista, selviää vakuutusyhtiö Ifin teettämästä terveysbarometritutkimuksesta.

Muistisairaus pohdituttaa nyt reilua kolmannesta (32 %), kun viime vuonna vakavasta muistisairaudesta ilmaisi huolensa 26 prosenttia vastaajista. Naisista muistisairaudesta on huolissaan 38 prosenttia vastaajista, miehistä vajaa kolmannes (26 %).

– Huoli muistisairaudesta on ymmärrettävä, sillä väestön ikääntyessä muistisairaudet ovat yhä yleisempiä. Muistisairauden syntyyn voi kuitenkin vaikuttaa omilla elintavoilla jopa 30-50 prosenttia. Tutkimuksemme mukaan terveytensä hyväksi kokevat ovat muita useammin sitä mieltä, että terveys on yksilön omalla vastuulla, kertoo Ifin yksityisasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Tero Hoikkala.

Tuki- ja liikuntaelinsairaus huolettaa nyt liki kolmannesta vastaajista (28 %). Vuonna 2020 Ifin tutkimukseen vastanneista vakavan tuki- ja liikuntaelinsairauden nimesi huolekseen reilu viidennes (22 %). Pelko tuki- ja liikuntaelinsairauksista on suurinta terveytensä huonoksi kokevien keskuudessa, joista se huolettaa joka toista vastaajaa (50 %).

Syöpä huolettaa kaiken ikäisiä

Muistisairautta enemmän suomalaisia pelottaa vain syöpä, joka mietityttää nyt 43 prosenttia vastaajista. Syöpä on eniten huolta aiheuttava sairaus kaikissa ikäryhmissä.

Syövästä huolestuneiden määrä on kuitenkin vähentynyt, sillä vuonna 2019 teetetyssä Ifin kyselyssä jopa kaksi kolmesta (66 %) kertoi olevansa huolissaan syöpään sairastumisesta. Syövän pelko korostuu terveytensä hyväksi kokevien keskuudessa.

Finanssialan viime vuonna teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon suomalaiset kokevat erilaisten asioiden uhkaavan taloudellista hyvinvointiaan. Pelottavimpana pidettiin pitkäaikaista sairautta, jonka koki uhkaksi 38 prosenttia vastaajista.

Yli 60-vuotiaat huolehtivat elintavoistaan ahkerimmin

Ifin terveysbarometrin vastaajista yli puolet (57 %) on sitä mieltä, että ihmisen terveys on täysin tai enimmäkseen hänen omalla vastuullaan. Terveytensä hyväksi kokevien keskuudessa koetaan useammin, että vastuu omasta terveydestä on itsellä yhteiskunnan vastuun sijaan.

– Tutkimuksemme mukaan suomalaiset ovat tänä vuonna hieman enemmän panostaneet sairauksien ennaltaehkäisyyn. Sairauksia pyritään torjumaan useimmiten huolehtimalla riittävästä rokoteturvasta, palautumisesta ja levosta. Muutokset edellisvuosiin ovat pieniä, mutta suunta on oikea, sanoo Hoikkala.

Tutkimuksen mukaan aktiivisimmin sairauksia pyrkivät ennaltaehkäisemään yli 60-vuotiaat ja terveytensä erittäin hyväksi kokevat. Suurin ero sukupuolten välillä näkyy terveelliseen ruokavalioon ja ravitsemukseen satsaamisessa.

Suomalaisnaisista ravintoon panostaa 71 prosenttia vastaajista, miehistä 55 prosenttia.

Näin suomalaiset pyrkivät ennaltaehkäisemään sairauksia:

1. Huolehtimalla riittävästä rokoteturvasta, 84 %
2. Varmistamalla riittävän palautumisen ja levon, 73 %
3. Pitämällä huolta riittävästä unesta, 66 %
4. Panostamalla terveelliseen ruokavalioon ja ravitsemukseen, 64 %
5. Harrastamalla liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa, 63 %
6. Pitämällä stressitason kohtuullisena, 63 %
7. Pitämällä painon kurissa, 61 %
8. Käyttämällä vitamiini- tai ravintolisiä, 59 %
9. Kiinnittämällä huomiota työergonomiaan, 52 %
10. Käymällä säännöllisesti terveystarkastuksessa tai laboratoriotestissä, 43 %

Terveysbarometri-kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimuksessa haastateltiin 1[nbsp]016 aikuisikäistä suomalaista terveydenhoitoon liittyen. Tiedot kerättiin syyskuussa 2021 YouGovin kuluttajapaneelissa. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uusimmat
MAINOS