Verkkouutiset

Näillä tavoilla Alkotaksi-oikeusjuttu voi mullistaa Suomen alkoholilakeja

Alkoholin etäkauppaa koskeva oikeusjuttu voi tarkoittaa suuria muutoksia alkoholilakeihin.

Niin kutsuttu Alkotaksi-tapaus voi johtaa merkittäviin muutoksiin alkoholilainsäädännössä.

Helsingin hovioikeus ratkaisi alkoholin etämyyntiä Virosta Suomeen koskeneen tapauksen maanantaina. Verkkouutiset on kertonut tapauksesta ja sen aiemmista vaiheista tässä jutussa.

Hovioikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska asia saattaa edetä korkeimman oikeuden käsittelyyn. Tuomio antaa kuitenkin osviittaa siitä, millaisia muutoksia tapauksessa esiin tulleet EU-oikeudelliset kysymykset voivat merkitä suomalaiselle alkoholisääntelylle.

Hovioikeuden ratkaisun mielenkiintoisin osa koskee mietojen, eli korkeintaan 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien, juomien myyntilupajärjestelmää.

Nykyisessä alkoholilainsäädännössä asetetaan vähittäismyyntiluvan edellytykseksi muun muassa vaatimus viranomaisen hyväksymästä kiinteästä myyntipaikasta.

Koska ulkomainen etämyyjä ei voi täyttää lupaedellytyksiä, ei se voi myöskään myydä tuotteitaan laillisesti suomalaisille kuluttajille. Vastaavat myyntipaikkaehdot on kirjattu myös valmistelussa olevaan uuteen alkoholilakiin.

Hovioikeus katsoi kuitenkin ratkaisussaan, ettei lupajärjestelmä nykyisessä muodossaan ole täyttänyt EU-oikeuden tavaran vapaata liikkuvuutta koskevaan sääntelyyn liittyviä vaatimuksia.

Tuomioistuimen mukaan vähittäismyyntilupajärjestelmää ei poistaa kokonaan, mutta se on saatettava EU-oikeuden mukaiseksi.

Hovioikeus siis katsoi, että Suomen tulisi järjestää lupajärjestelmä mietojen juomien osalta sellaiseksi, että myös toisessa jäsenvaltiossa toimiva alkoholin etämyyjä voisi saada myyntiluvan Suomessa. Tämä merkitsisi siis esimerkiksi kiinteän myyntipaikan vaatimuksen poistamista.

Lisäksi mietojen juomien etämyynnin salliminen kaataisi uuteen alkoholilakiin kaavaillun täyden alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin kiellon.

Kaljakärryt kiertämään

Lupajärjestelmän muutokset eivät rajoittuisi ulkomaisiin etämyyjiin vaan pätisivät samaan tapaan myös suomalaisiin toimijoihin.

Käytännössä hovioikeuden ratkaisun mukaiset lakimuutokset avaisivat siis kaikille ehdot täyttäville suomalaisille ja toisissa jäsenvaltioissa toimiville vähittäismyyjille mahdollisuuden kuljettaa mietoja alkoholijuomia tilaajille, olivat he sitten missä tahansa.

Tämä tekisi tilaa uusille myyntikanaville. Ei ole vaikeaa kuvitella esimerkiksi Helsingin keskustan puistojen vappuhulinassa kiertäviä olut- ja siiderikärryjä.

Alkoholilain uudistukseen kirjatut alkoholilainsäädännön kevennykset kuten mietojen juomien alkoholipitoisuusrajan nostaminen 5,5 prosenttiin, valmistustaparajoituksen poistaminen sekä ravintoloiden ulosmyyntioikeus avaavat yhdessä mahdollisen etämyynnin sallimisen kanssa lisää mielenkiintoisia ovia ja laajentavat etämyytävien juomien valikoimaa.

Voisiko ruokalähetti tuoda jatkossa ravintolasta mietoja juomia tilaajalle? Voisiko lähikaupasta tilata pakettiautollisen 5,5 prosenttista ginilonkeroa kuivuneisiin juhannusjuhliin?

Entä Alko?

Helsingin hovioikeuden tulkinnan mukaan Alkon monopolioikeuksien piiriin kuuluvien vahvojen alkoholijuomien etämyynnin kieltäminen on linjassa EU-sääntöjen kanssa, koska Alko täyttää EU-oikeuden sille asettamat toimintaedellytykset.

Hovioikeuden tulkinnan mukaan vahvojen juomien rajat ylittävän etämyynnin salliminen merkitsisi sitä, että vastaava oikeus olisi annettava kotimaisillekin toimijoille. Se taas tarkoittaisi koko monopolin lakkauttamista, mihin EU-oikeus ei Suomea velvoita.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston uudesta alkoholilaista laatimassa mietintöluonnoksesta. Siinä nostetaan esiin julkisuudessa varsin vähälle huomiolle jäänyt osa uutta lakia.

Valmistelussa oleva alkoholilaki vapauttaisi Alkon tilauspalvelupisteitä koskevaa sääntelyä merkittävästi. Muutokset voisivat yhdessä verkkokaupan kanssa avata ovet merkittävälle Alkon myyntikanavien laajentamiselle.

Teoriassa laki ei enää estäisi Alkon tuotteiden noutopisteiden sijoittamista vaikka jokaisen vähittäiskaupan yhteyteen.

Mietintöluonnoksessa katsotaan, että tämä laajentaisi Alkon myyntikanavia tavalla, jotka eivät enää kuulu sen monopolioikeuden piiriin. Pääosasto ehdottaakin, että ulkomaisille verkkokaupoille pitäisi yksinkertaisesti antaa samat oikeudet myydä tuotteitaan noutopisteisiin kuin Alkollekin.

Tämä olisi taas käytännössä hyvin lähellä vahvojenkin juomien etämyynnin sallimista.

Euroopan komissio laatii parhaillaan yksityiskohtaista mietintöään uuden alkoholilain etämyyntikiellosta.

”Valmistelu jatkuu”

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti jo ennen Alkotaksi-ratkaisua ”täsmentävänsä” vielä uuden alkoholilain lakiesitykseen kirjattua etämyynnin kieltoa.

Käytännössä tällä tarkoitetaan sen korostamista, että alkoholin etäosto aiotaan edelleen sallia, vaikka etämyynti kielletään. Etämyynnissä juomien kuljetuksesta ja veroista vastaa myyjä, etäostossa ostaja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kotisivuillaan tiedotteen Helsingin hovioikeuden päätöksestä. Ministeriön mukaan uuden alkoholilain valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaan.

”Sosiaali- ja terveysministeriö tutustuu alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon. Ennen lopullisia päätöksiä Suomen nykyinen alkoholilaki on kokonaisuudessaan voimassa”, tiedotteessa todetaan.

Myös Valvira ja Tulli ilmoittavat perehtyvänsä ratkaisuun. Tuomion vaikutuksista aiotaan tiedottaa tarvittaessa tarkemmin aikaisintaan 10. toukokuuta.

Uusimmat

Aborttihuuman pimeä ydin

Jos tavoite on tarpeeksi pyhä, edistyksen kärkijoukko ohittaa liberaalin demokratian periaatteet ja perustuslailliset rajoitteet.

MAINOS