Verkkouutiset

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Miksi ministeriön tasa-arvoyksikössä ei työskentele yhtään miestä? Näin vastaa ministeri

Tasa-arvoasioista vastaava Thomas Blomqvist korostaa vastauksessaan kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen, ettei miestä voi nimittää ohi pätevämmän naisen.

Hallituksessa tasa-arvoasioista vastavaavan ministerin Thomas Blomqvistin (r.) mukaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisen tasa-arvoyksikön sukupuolijakaumaan ei ole mahdollista vaikuttaa, elleivät myös pätevät miehet hae yksikön tehtäviin.

Ministeri korostaa vastauksessaan kansanedustaja Pekka Aittakummun (kesk.) aiheesta tekemään kirjalliseen kysymykseen, että ministeriön on noudatettava lakia ja käytettävä Suomen perustuslaissa ja valtion virkamieslaissa mainittuja nimitysperusteita jokaisessa virantäytössä.

– Tällöin sukupuolta ei voi ottaa huomioon eikä miestä voi nimittää ohi pätevämmän naisen, vaikka kyseisessä yksikössä olisi työntekijöinä vain naisia ja vaikka haluaisimme palkata sinne myös miehiä. Miehien nimittäminen edellyttää myös sitä, että pätevät miehet hakisivat näitä paikkoja, Blomqvist toteaa vastauksessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa tasa-arvoyksikössä vaikutetaan keskeisesti siihen, minkälaista tasa-arvopolitiikkaa Suomessa harjoitetaan. Yksikön tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä edistää sukupuolten valtavirtaistamista valtionhallinnossa.

Julkisuudessa on herättänyt huomiota, että yksikössä työskentelee 18 ihmistä, mutta joukossa ei ole yhtään miestä. Verkkouutiset haastatteli aiheesta yksikön johtajaa Tanja Auvista tässä jutussa.

Ministeri Blomqvist korostaa vastauksessaan myös, että tasa-arvoyksikössä tehdään asiantuntijatyötä, joka ei perustu työntekijän sukupuoleen vaan osaamiseen:

– Koko tasa-arvopolitiikka tähtää muun muassa sukupuolistereotypioiden purkamiseen, joka hyödyttää myös miehiä. Hallituksella on myös monia toimia, jotka suoraan ehkäisevät poikien ja
miesten syrjäytymistä.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS