Verkkouutiset

Kokoomuksen puoluejohtoa. Vasemmalta Heikki Autto, Anna-Kaisa Ikonen, Elina Valtonen, Kai Mykkänen, Petteri Orpo, Kristiina Kokko ja Antti Häkkänen.

Kokoomus lupaa vaaliohjelmassaan: Vahvistamme suomalaisten mahdollisuutta vaurastua

Puolueen julkistaman "työlistan" mukaan taloudesta huolehtiminen on myös turvallisuudesta huolehtimista.

Kokoomus haluaa kääntää Suomen talouden kasvuun ja lopettaa velaksi elämisen. Puolue julkaisi Nyt on oikea aika -eduskuntavaaliohjelmansa tiistaina.

– Haluamme, että suomalaisten elintaso ja ostovoima nousevat, ja että rahaa jää unelmien toteuttamiseen. Kokoomuksella on hallussaan kasvun kaava. Haluamme parantaa markkinatalouden toimintaa keventämällä sääntelyä ja purkamalla markkinoille tulon esteitä, ohjelmassa sanotaan.

Kokoomus esittää investointien vauhdittamista, yritysten välisen kilpailun lisäämistä, sääntelyn keventämistä ja tarpeettomien normien purkamista.  Puolue lupaa uudistaa muun muassa alkoholipolitiikan, raideliikenteen kilpailun, rahapelijärjestelmän ja julkiset hankinnat sekä keventää apteekkisääntelyä.

Kokoomus haluaa ohjelmansa mukaan vahvistaa suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia.

– Laajennamme osakesäästötilin käyttöalaa, poistamme sen maksimisijoitusrajan ja otamme käyttöön vastasyntyneiden osakesäästötilin. Parannamme omistamisen edellytyksiä käynnistämällä kotimaisen omistajuuden ohjelman.

Ohjelmassa esitetään liikenneyhteyksien kuntoon laittamista koko maassa. Puolue tahtoo uudistaa myös asuntopolitiikan.

– Poistamme asunnottomuutta kohdentamalla yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot niitä eniten tarvitseville. Hillitsemme asumisen hintakehitystä lisäämällä tontti- ja asuntotarjontaa.

Kokoomuksen tavoitteena on kotimaisen ruoantuotannon kilpailukyvyn parantaminen.

– Varmistamme huoltovarmuuden ja ruokaturvan. Tarjolla on oltava suomalaista turvallista, terveellistä ja kestävästi tuotettua ruokaa. Maataloutta on kehitettävä kilpailukykyiseen, elinvoimaiseen ja yrittäjämäiseen suuntaan. Parannamme ruoka- ja elintarvikeviennin edellytyksiä, ohjelmassa sanotaan.

– Turvaamme kansallisen metsäpolitiikan.

Puolueen mukaan Suomesta on myös tehtävä puhtaan, edullisen ja varman energian suurvallan, jotta ”suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille riittää sähköä myös paukkupakkasilla”.

– Energiaa tarvitaan pitämään valot päällä, kodit lämpimänä ja yritysten rattaat pyörimässä. Samalla puhtaalla energialla Suomi voi houkutella energiaintensiivistä teollisuutta ja työpaikkoja.

Puolue kertoo toteuttavansa kaksivuotisen esiopetuksen ja tavoittelevansa maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi kokoomus haluaa laittaa peruskoulun kuntoon, varmistaa toisen asteen koulutuksen koko ikäluokalle ja kasvattaa korkeakoulutettujen osuutta väestöstä 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jonka kilpailukyky perustuu vahvaan sivistykseen ja korkeaan osaamiseen, ohjelmassa sanotaan.

Puolueen mukaan pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin pitää nopeuttaa ja sujuvoittaa. Puolue lupaa hyödyntää palvelujen järjestämisessä Kela-korvausta, palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia.

”Jos lisäämme menoja, säästämme toisaalla”

Kokoomus kertoo tavoitteekseen Suomen, jossa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville.

– Haluamme tasapainottaa julkista taloutta nostamatta kokonaisveroastetta. Haluamme vahvistaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja, lisätä tuottavuutta yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä priorisoida ja vähentää julkisia menoja.

Kokoomuksen mukaan Suomeen tarvitaan kahden vaalikauden mittainen talouden tervehdyttämisohjelma, jolla julkinen talous tasapainotetaan ja velkaantuminen lopetetaan vuoteen 2031 mennessä.

– Talouden tasapainottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, mutta säästöjä vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta.

– Jos lisäämme menoja, säästämme toisaalla, ohjelmassa sanotaan.

Kokoomuksen Nyt on oikea aika -herätyskello.

Puolue haluaa laskea kokonaisveroastetta ja keventää työn verotusta kaikissa tuloluokissa.

– Verojen keventäminen nostaa oikein kohdennettuna talouden kasvua ja kannustaa työntekoon, minkä kautta valtio saa osan veroalen hinnasta takaisin. Emme kevennä verotusta velaksi. Siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen.

Kokoomuksen mukaan työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Kokoomuksen toimilla 100 000 suomalaista työllistyy ensi vaalikauden aikana. Puramme työnteon esteitä, uudistamme työmarkkinat ja panostamme työhyvinvointiin, puolue kertoo.

– Lisäämme sopimisen vapautta kaikilla työpaikoilla. Edistämme työrauhaa yhteiskunnassa. Porrastamme ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja laajennamme sen kaikille.

– Teemme työnteosta kaikissa tilanteissa kannattavaa. Uudistamme verotusta ja sosiaaliturvaa sekä puramme kannustinloukkuja, jotta työllä ansaitusta eurosta jää aina vähintään puolet käteen.

Vahva talous tuo turvaa

Talouden lisäksi turvallisuus on vaaliohjelmassa kokoomuksen kärkiteemoja.

– Taloudesta huolehtiminen on myös turvallisuudesta huolehtimista.

Puolue lupaa maanpuolustukseen riittävät voimavarat.

– Vahvistamme kotimaisen ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Sitoudumme pitämään puolustusmenot vähintään 2 prosentissa bruttokansantuotteesta. Laajennamme kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Varmistamme ikäluokan parhaiden kykyjen osallistumisen maanpuolustukseen, ohjelmassa luvataa.

Ohjelmassa painotetaan lisäksi rajaturvallisuuden vahvistamista ja varautumista hybridi- ja kyberuhkiin. Puolue haluaa nostaa poliisien määrää ja varmistaa sisäisen turvallisuuden viranomaisille ja oikeusjärjestelmälle riittävät määrärahat ja toimivaltuudet.

Kokoomus haluaa torjua lisäksi nuorten syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä.

– Hyödynnämme sekä pehmeitä että kovia keinoja. Laitamme kuntoon nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut, lastensuojelun ja kotouttamispolitiikan. Panostamme nuorten mielenterveyteen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Kovennamme katujengirikollisuuden ja ampuma-aserikosten rangaistuksia.

Puolue ehdottaa myös turvapaikkapolitiikan päivittämistä.

– Ohjaamme turvapaikat kaikkein hädänalaisimmille ja estämme järjestelmän väärinkäytön. Tehostamme sekä turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja että palautuksia lähtömaihin. Varmistamme vahvat kannustimet maahanmuuttajien kotoutumiseen tekemällä työnteosta ja kielenoppimisesta velvoittavampaa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS