Verkkouutiset

Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok.) eduskunnassa Helsingissä 11. syyskuuta 2019., LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Kansanedustajan mukaan luontoasetus olisi Suomelle kohtuuton

Anne-Mari Virolainen on tyytyväinen, että suuren valiokunnan enemmistö tuli kokoomuksen linjalle asian käsittelyssä.

Kokoomuksen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen on tyytyväinen suuren valiokunnan lausuntoon EU-komission esittämään ennallistamisasetukseen liittyen. Virolainen kiittää, että suuren valiokunnan enemmistö tuli kokoomuksen kriittiselle linjalle ennallistamisasetuksen käsittelyssä.

– Olemme saaneet Brysselistä viestiä, että Suomen kanta on epäselvä. Toivon, että suuren valiokunnan kriittinen lausunto yhdenmukaistaa Suomen viestin ennallistamisasetukseen liittyen, Virolainen sanoo tiedotteessa.

– Valiokunta ei hyväksy komission ehdotusta ennallistamisasetuksesta. Se aiheuttaisi Suomelle kohtuuttoman korkeat kustannukset suhteessa toisiin jäsenmaihin eikä esityksessä ole otettu riittävästi huomioon jäsenvaltioiden kansallista budjettivaltaa, Virolainen sanoo.

Suuri valiokunta painottaa erityisesti, että toimeenpanon kansallisia kustannuksia täytyy saada olennaisesti ehdotuksessa arvioituja kustannuksia pienemmiksi.

– Jäsenmaiden liikkumavaraa toimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa on lisättävä ja asetuksen on otettava huomioon jäsenmaiden erilaiset luonnonolosuhteet ja muut erityispiirteet sekä luonnon tilan parantamiseksi jo tehdyt toimenpiteet. Suuren valiokunnan kannan mukaan velvoitteiden pitää olla kohtuullisia ja toteuttamiskelpoisia toisin kuin hallitus oli linjannut aiemmin, Virolainen sanoo.

Suuri valiokunta painottaa myös sääntelyn sosiaalisen hyväksyttävyyden tärkeyttä. Lopputuloksen tulee olla sosiaalisesti, alueellisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä.

– Neuvottelut asetuksesta ovat käynnissä työryhmävaiheessa, joten Suomen kanta on oltava selkeä ja ministereiden viestit yhteneväiset. Suuri valiokunta edellyttää kansallisen metsäpolitiikan huomioon ottamista jatkoneuvotteluissa sekä ehdotukseen merkittäviä muutoksia, joita eduskunnan valiokunnat ovat asian käsittelyn yhteydessä korostaneet. Eduskunta ei hyväksynyt valtioneuvoston alkuperäistä myötämielistä suhtautumista komission ehdotukseen, Virolainen päättää.

LUE MYÖS:
Suuri valiokunta vaatii muutoksia luontoasetukseen

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS