Verkkouutiset

Ennallistamisasetus koskisi muun muassa metsiä ja vesistöjä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suuri valiokunta vaatii muutoksia luontoasetukseen

Lausunto korosti asetuksen kustannusten merkittävää kohtuullistamista.

Eduskunnan suuri valiokunta vaatii muutoksia Euroopan komission ennallistamisasetukseen, kertoo keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska.

– Suuri valiokunta päivitti valtioneuvoston kantaa EU ennallistamisasetukseen eikä hyväksy ennallistamisasetusta Euroopan komission esittämässä muodossa. Suuri valiokunta edellytti asetukseen merkittäviä muutoksia, kuten monet erikoisvaliokunnatkin, hän toteaa tiedotteessa.

Suuri valiokunta korosti lausunnossaan komission asetusehdotuksen kustannusten merkittävää kohtuullistamista, Suomen budjettisuvereniteettia sekä kansallisen metsäpolitiikan huomioon ottamista.

Jouni Ovaskan mukaan ennallistamisasetuksen jatkoneuvotteluissa on korostettava erityisesti sen taloudellista ja sosiaalista hyväksyttävyyttä.

– Pidän tärkeänä, että EU-sääntely on kohtuullista, oikeasuhtaista ja toteuttamiskelpoista. Luonnon monimuotoisuus turvataan paremmin kansallisilla ja vapaaehtoisilla toimilla kuin pikkutarkalla EU-sääntelyllä, Ovaska sanoo.

Kansanedustajan mukaan komission vaikutusarvioissa ei otettu huomioon asetusehdotuksen epäsuoria vaikutuksia muun muassa metsien taloudelliseen hyödyntämiseen, elinkeinoelämään ja työllisyyteen.

– On tärkeää, että suuri valiokunta suhtautui kielteisesti komissiolle ehdotettuun delegoituun säädösvaltaan. Se on keskeistä asetuksen soveltamisalan ja sisällön kannalta. Asetuksen toimeenpanon on oltava kansallisissa käsissä.

– Mikäli asetus hyväksyttäisiin aikanaan muodossa, joka tulee aiheuttamaan kustannuksia metsänomistajille, on menetykset korvattava täysimääräisesti perustuslain omaisuudensuojaan perustuen, Ovaska toteaa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS