Verkkouutiset

Tiekyltti Pietariin Vaalimaan raja-aseman läheisyydessä Virolahdella. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Myös itärajan raja-aitaa on kiirehdittävä

BLOGI

Kesän jälkeen sisäministeri Krista Mikkonen on kirjoittajan mukaan ollut asiasta silmiinpistävän hiljaa.
Dani Niskanen
Dani Niskanen
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen eduskuntaryhmän lakimies.

Loppukeväästä eduskunta hyväksyi rajavartiolain muutoksen, joka teki muiden tarpeellisten muutosten ohella mahdolliseksi rajaesteiden ja niitä tukevan infrastruktuurin rakentamisen itärajalla.

Raja-aita tarvitaan itärajalle mahdollisimman pian. Aidalla olisi erityisesti vilkkaimmin liikennöityjen raja-asemien läheisillä rajaosuuksilla keskeinen merkitys rajaviranomaisten tavanomaisen valvontatyön ja kriisitilanteessa myös laissa määriteltyjen voimankäytön toimivaltuuksien käytön tukemisessa. Erityisesti vihamielisen, siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvan hybridivaikuttamisen skenaariossa raja-aidan merkitys korostuisi.

Vielä keväällä 7.5.2022 sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kommentoi HS:lle, että raja-aidan rakennustyöt voisivat nopeimmillaan alkaa jo ennen ensi talvea. Mikkonen kommentoi aihetta seuraavasti: ”Aloittaminen voisi tapahtua hyvin nopeastikin. Itse rakentaminen, riippuen siitä kuinka pitkälle matkalle sitä tehdään, on sitten pitkä urakka.” Kesän jälkeen Mikkonen on kuitenkin ollut asiasta silmiinpistävän hiljaa.

Nyt eletään jo syyskuun loppua eikä päätöksiä asiasta vieläkään ole. Asia on tiettävästi jumissa hallitusviisikossa, joka ei ole tähän päivään mennessä kyennyt asiasta sopimaan.

Hallituksen tulisi nyt viipymättä saada pakkansa kuntoon, tehdä päätös raja-aidan rakentamisesta ja osoittaa tähän tarvittavat resurssit. Hintalappu raja-aidalle tulisi aidan toteuttamistavasta riippuen olemaan todennäköisesti joitakin satoja miljoonia euroja. Hallituksen velkarallissa, jossa valtio ottaa ensi vuonna velkaa jälleen yli kahdeksan miljardia euroa, kyse ei pitäisi olla mahdottomasta investoinnista. Kyse on priorisoinnista – asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen.

Tällä viikolla entisestään kärjistynyt ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne alleviivaa edelleen raja-aidan rakentamisen kiireellisyyttä. Kuten sanottua, ilmeisin käyttötarkoitus raja-aidalle olisi rajaviranomaisten tavanomaista valvontatyötä tukevan toiminnan ohella Puolan ja Liettuan rajalla viime vuonna nähdyn hybridivaikuttamisen kaltainen tilanne, mutta osittaista liikekannallepanoa toimeenpanevan ja sitä kautta ensimerkkien perusteella kasvavaa sisäistä tyytymättömyyttä omaavan itänaapurin oloissa mahdollisia skenaarioita on valitettavasti muitakin.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta

Suosittelemme

MAINOS