Verkkouutiset

Kuluttajahintaindeksin mukaan vuoden 2022 inflaatio oli korkeinta 40 vuoteen. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Bruttokansantuote nousi viime vuonna 2,1 prosenttia

Hintojen nousu kuritti kotitalouksia.

Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi nousi 2,1 prosenttia vuonna 2022. Hintojen nousun myötä yksityinen kulutus kasvoi selvästi edellisvuodesta. Säästämisaste kääntyi negatiiviseksi.

Yksityiseen kulutukseen käytettiin selvästi aikaisempaa enemmän rahaa viime vuonna. Tätä osaltaan selitti se, että edellisvuotta vastannut kulutuskori kallistui poikkeuksellisen paljon.

Kuluttajahintaindeksin mukaan vuoden 2022 inflaatio oli korkeinta 40 vuoteen. Käypähintainen yksityinen kulutus kasvoi kahdeksan prosenttia ja yksityisen kulutuksen volyymi oli kahden prosentin kasvussa.

Palkat ja palkkiot nousivat kuusi prosenttia. Kokonaisuutena kotitalouksien saamat tulot kasvoivat kotitalouksien menoja vähemmän ja kotitalouksien säästämisaste kääntyi negatiiviseksi.

Vaihtotase oli ennätyksellisen alijäämäinen

Energian hinnannousu kasvatti rahamääräistä tavaratuontia ja kauppatase heikkeni. Myös palveluiden nettovienti heikkeni. Tätä selitti kuljetus ja matkailu. Tavaroiden ja palveluiden tase oli energiakriisin vuoksi ennätyksellisen alijäämäinen.

Vaihtotaseen alijäämä kasvoi uuteen ennätykseen, eli kymmeneen miljardiin euroon. Vaihtotase suhteessa bruttokansantuotteeseen on viimeksi ollut alijäämäisempi vuonna 1992.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistui

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 2,2 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2022. Edellisenä vuonna alijäämä oli 6,8 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen alijäämän supistumiseen vaikuttivat muun muassa verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu. Vuonna 2022 alijäämä oli 0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtionhallinnon alijäämä oli 4,3 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli kahdeksan miljardia euroa. Paikallishallinnon alijäämä säilyi lähes ennallaan ja oli noin 750 miljoonaa euroa.

Työeläkelaitosten ylijäämä kasvoi noin 2,5 miljardiin euroon. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Myös muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema parani, ollen runsaat 400 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän vaikutti parantunut työllisyys.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS