Euroopan komission selvitys: Kreikan ulkorajojen valvonnassa vakavia puutteita

Kreikkaan tulijoiden asianmukaisessa vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä on parantamisen varaa.

  • LKS 20160116 Refugees and migrants aboard an inflatable dinghy are about to be rescued by MOAS (Migrant Offshore Aid Station) while attempting to reach the Greek island of Agathonisi, Dodecanese, southeastern Agean Sea, overnight on January 16, 2016. Maltese-based NGO MOAS (Migrant Offshore Aid Station) rescued 48 migrants and refugees near Agathonisi island. / AFP / ANGELOS TZORTZINIS - LEHTIKUVA / AFP

    Siirtolaisia pelastetaan mereltä Kreikan Agathonísin saaren läheltä.

    ()

Euroopan komissio keskusteli keskiviikkona Kreikkaa koskevan Schengenin arviointikertomuksen luonnoksesta. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja komission edustajien yhdessä laatimassa kertomuksessa tarkastellaan, miten Kreikka on ylläpitänyt rajaturvallisuutta ulkorajoillaan.

”Jotta me voisimme säilyttää vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen sisällä, meidän on saatava ulkorajat paremmin valvontaan. Schengen-alue voidaan pelastaa ainoastaan soveltamalla Schengenin sääntöjä”, sisäasiainkomissaari Dimitris Avramopoulos toteaa komission tiedotteessa.

Avramopoulosin mukaan arvioinnissa paljastui vakavia puutteita Kreikan ulkorajojen valvonnassa.

”Tiedämme Kreikan sittemmin alkaneen korjata puutteita ja pyrkivän täyttämään Schengenin vaatimukset. Tulijoiden asianmukainen vastaanottaminen, rekisteröinti, siirtäminen tai palauttaminen edellyttävät merkittäviä parannuksia, jotta Schengen-alue toimisi kunnolla ilman sisäisiä rajatarkastuksia”, hän kommentoi.

Arviointikertomus ei ole julkinen. Se on laadittu ennalta ilmoittamattomien arviointikäyntien perusteella, jotka tehtiin Kreikan ja Turkin maarajalle ja Chiosin ja Samoksen saarille 10.–13. marraskuuta 2015.

Kertomuksessa tarkastellaan poliisin ja rannikkovartioston läsnäoloa näissä paikoissa, henkilöiden tunnistamisen ja rekisteröinnin tehokkuutta, merirajan valvontaa ja yhteistyötä naapurimaiden kanssa.

Kertomuksessa myönnetään, että Kreikan viranomaisiin kohdistuu valtavien siirtolaisvirtojen vuoksi suuri paine. Siitä huolimatta siinä todetaan muun muassa, ettei laittomia maahantulijoita tunnisteta ja rekisteröidä tehokkaasti. Lisäksi tulijoiden sormenjälkiä ei ole kirjattu systemaattisesti Eurodac-järjestelmään, matkustusasiakirjojen aitoutta ei ole tarkastettu järjestelmällisesti eikä niiden tietoja ole aina verrattu turvallisuuden kannalta keskeisiin tietokantoihin, kuten Schengenin tietojärjestelmään tai Interpolin ja kansallisiin tietokantoihin.

Tämän perusteella kertomusluonnoksessa päätellään, että Kreikka laiminlyö vakavasti velvoitteitaan ja ulkorajojen valvonnassa on vakavia puutteita, jotka Kreikan viranomaisten on korjattava.

Kreikkaa on syytelty viime aikoina kovasanaisesti rajavalvontavelvoitteidensa laiminlyönnistä. Esimerkiksi Itävallan sisäministeri Johanna Mikl-Leitner arvosteli Kreikan toimintaa maanantaina EU:n epävirallisen sisäministerikokouksen alla. Hänen mukaansa "on myytti, ettei Kreikka pysty turvaamaan rajojaan". Mikl-Leitner vaatii Kreikkaa ryhtymään toimiin ensi tilassa.

Myös Slovakian pääministeri Robert Fico on todennut suoraan, ettei "EU voi toimia sellaisen jäsenvaltion kanssa, joka jättää rajavalvontavelvoitteensa avoimesti hoitamatta".

Kreikan tilanteen on jopa uumoiltu voivan johtaa siihen, että maa erotetaan Schengen-järjestelmästä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.