Markkinoiden väärinkäytöstä esitetään jopa neljää vuotta vankeutta

Pörssiyhtiöille ehdotetaan velvollisuutta julkistaa tiedot johdon liiketoimista yhtiön rahoitusvälineillä.

  • pörssi

    Pörssiyhtiöiden johdolle ehdotetaan uutta 30 päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteiden julkistamista.

    ()

Lainmuutokset toisivat myös tiukennuksia seuraamuksiin markkinoiden väärinkäytöstä. Valtiovarainministeriö on lähettänyt lakiluonnokset lausuntokierrokselle.

Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiöiden pitäisi julkistaa tiedot johdon ja sen lähipiirin liiketoimista yhtiön rahoitusvälineillä. Liiketoimista täytyisi antaa pörssitiedote viimeistään kolme työpäivää liiketoimien jälkeen, ja tietojen pitäisi olla yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan.

Pörssiyhtiöiden johdolle ehdotetaan uutta 30 päivän kaupankäyntikieltoa ennen tulostiedotteiden julkistamista.

Lakiluonnos sisältää säännöksiä siitä, miten väärinkäytöksistä ilmoitettaisiin. Pörssille ja sijoituspalveluyrityksille tulisi entistä laajempi velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista Finanssivalvonnalle. Pörssiyhtiöillä ja vakuutusyhtiöillä pitäisi olla menettely, jolla henkilöstö voisi sisäisesti ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksistä (ns. whistleblowing-ilmiantojärjestelmä).

Jopa neljän vuoden vankeusrangaistuksia

Lakiluonnoksessa ehdotetaan tuntuvaa korotusta hallinnollisen seuraamusmaksun, joka voidaan määrätä markkinoiden väärinkäytöstä.

Jos kyse olisi sisäpiirikaupoista, sisäpiirintiedon laittomasta ilmaisemisesta tai markkinoiden manipuloinnista, seuraamusmaksu olisi oikeushenkilölle enintään joko 15 prosenttia liikevaihdosta tai 15 miljoonaa euroa.

Luonnolliselle henkilölle voitaisiin määrätä enintään 5 miljoonaan euron seuraamusmaksu.

Jos rikkomus koskisi johdon liiketoimien julkistamista, seuraamusmaksu olisi enintään miljoona euroa.

Lisäksi Finanssivalvonnalle tulisi valtuus kieltää henkilöä pysyvästi toimimasta sijoituspalveluyrityksen johtotehtävissä. Finanssivalvonta voisi myös määrätä kaupankäyntikiellon henkilölle, joka rikkoo säännöksiä markkinoiden väärinkäytöstä.

Rikoslakiin ehdotetaan uusia rangaistussäännöksiä. Ehdotuksen mukaan törkeästä arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta voitaisiin tuomita vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi ja sisäpiirintiedon laittomasta ilmaisemisesta kahdeksi vuodeksi.

Muutoksia tulisi arvopaperimarkkinalakiin, Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja rikoslakiin. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 3. heinäkuuta.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.