ARA oikaisee perussuomalaisten väitteitä

Perussuomalaisten puoluevaltuusto otti voimakkaasti kantaa ARA:n toimintaan ja esitti viraston lakkauttamista keskeisenä ratkaisuna kohtuuhintaisen asumisen ongelmiin. Kannanotto sisältää ARA:n mukaan useita asiavirheitä, jotka se haluaa korjata.

  • LKS 20160314 Perussuomalaiset vaativat, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on lakkautettava, koska se on epäonnistunut tehtävässään turvata pienituloisille mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen. LEHTIKUVA / HANDOUT / ARA

    Perussuomalaiset vaati, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on lakkautettava.

    ()

ARA muistuttaa tiedotteessaan, että sen keskeinen tehtävä on kohtuuhintaisen asuntotarjonnan edistäminen. Sillä ei ole kuitenkaan toimivaltaa päättää tukiehdoista, asuntoihin liittyvistä säädöksistä tai siitä, miten kunnat ja muut toimijat rakennuttavat asuntoja.

Niin ikään ARA huomauttaa, että sillä ei ole käytössään 20 miljardin euron rahoitussalkkua toisin kuin perussuomalaisten puoluevaltuusto sanoo.

– Valtion asuntorahastossa on varoja yhteensä noin 6,5 miljardia euroa, mutta ARA ei päätä näiden rahojen käytöstä. Siitä päättävät Suomen hallitus ja eduskunta säätämillään laeilla ja asetuksilla.

ARA teki viime vuonna uusia korkotukilainapäätöksiä yli 1 000 miljoonalla eurolla. Tällä summalla aloitettiin 5 800 vuokraltaan säädellyn asunnon rakentaminen. Lisäksi aloitettiin 1 896 asumisoikeusasunnon rakentaminen.

– Tämä lisää tarjontaa, mutta ei tietenkään ratkaise ongelmaa. ARA:lla on valmius myöntää enemmänkin lainoja. Lainoituksen enimmäismääristä päättää eduskunta valtion talousarviossa. ARA toteaa.

ARA huomauttaa myös, että ARA-asunnoista ei voi periä omakustannusvuokraa korkeampaa vuokraa.

– Suurimmissa kaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ARA-asuntojen vuokrat ovat virallisten tilastojen mukaan huomattavasti vapaarahoitteisia edullisempia. Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra ARA-asunnoissa on 12,31 euroa neliöltä ja vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 17,49 euroa neliöltä.

ARA-vuokra-asuntojen pääasiallisia omistajia ovat nykyisinkin kuntien yhtiöt ja normaaleista vuokra-asunnoista yli 70 prosenttia on kuntayhtiöillä.

– Myös uusien tukipäätösten ja asuntojen osalta omistajat ovat pääasiassa kuntia. Kunnat ovat hyviä ja vastuullisia omistajia, mutta ongelmana on ollut se, että kuntayhtiöt eivät ole rakennuttaneet asuntoja riittävästi. Tämän takia on pohdittu, miten saataisiin myös muita rakennuttajia ja tätä kautta lisää tuotantoa, ARA sanoo.

ARA kertoo etsineensä aktiivisesti uusia ratkaisuja kohtuuhintaisen asumisen ongelmiin ja suhtautuu myönteisesti osaomistusasumisen kehittämiseen. Nykyinen osaomistusmalli ei ole ARA:n mukaan kiinnostanut toimijoita.

ARA sanoo kehittäneensä yhteistyössä Lakea Oy:n kanssa valtion takaukseen perustuvaa Omaksi-mallin, joka mahdollistaa joustavan tavan hankkia asunto pienellä pääomalla ja vähäisellä riskillä.

– Malli on kaikkien käytettävissä ja valtuutta takaislainojen myöntämiseen on olemassa, joten kuntayhtiöiden on mahdollista aloittaa osaomistusasuntojen tuotanto välittömästi, ARA toteaa.

Lue myös: Perussuomalaiset vaativat ARAn lakkauttamista: "Tilanne on sietämätön"

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.