"Rangaistukset eivät voi toimia valtion tulonlähteinä"

Minimipäiväsakkojen korotukset kuristavat kaikkein heikompiosaisia, toteavat kansanedustajat tiedotteessaan.

  • LKS 20160202 Kehä I:llä otetaan helmikuun alussa käyttöön ensimmäistä kertaa automaattivalvontakamerat eli niin kutsutut peltipoliisit. Uusi automaattivalvontakamera sattuvasti asennettuna Sakkolantien risteykseen Kehä I:llä Espoon Laajalahdessa tiistaina 2. helmikuuta 2016. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

    Niin sanotut peltipoliisit narauttavat entistä useammin kaahailijoita.

    ()

Sdp:n kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä, Suna Kymäläinen ja Sanna Marin kertovat olevansa tyrmistyneitä siitä, että hallitus suunnittelee korottavansa sakkoja rajusti. Edustajien mukaan päiväsakon määrää ollaan korottamassa kuudesta eurosta yhdeksään euroon. Rikesakon enimmäismäärä puolestaan kaksinkertaistetaan 200 eurosta 400 euroon.

Edustajat toteavat tiedotteessaan, että sakkorangaistusten tasoa pitääkin ajoittain tarkistaa, jotta ne pysyvät yleisen kustannus- ja ansiotason kehityksessä mukana. Samoin voi olla perusteltua arvioida, onko nykyinen taso riittävä rangaistuksen ennaltaehkäisevän vaikutuksen kannalta.

Lakivaliokunnan jäseninä vaikuttava kolmikko pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että sakkojen korottamisen tavoitteena on tässä tapauksessa kerätä lisää tuloja valtiolle.

– Valtiontalouden vahvistaminen ei ole hyväksyttävä tavoite kriminaalipoliittisin perustein asetettujen rangaistustasojen muuttamiselle. Rangaistusten tehtävä on ennaltaehkäistä rikoksia ja rikkomuksia, ei toimia tulonlähteenä valtiolle. On kestämätöntä, jos sakkoja peritään sen mukaan, miten valtion kirstussa pohja häämöttää, edustajat linjaavat.

Edustajat toteavat, ettei kriminaalipoliittinen kehitys perustele sakkojen tason korottamista. Niin ikään korotus kyseenalaistaa rangaistusten vertailtavuuden.

– Fiskaaliset syyt eivät voi olla peruste julkiselle vallalle kohdistaa kansalaisiin kovempia rangaistuksia. Tällöin vaarana on, että rangaistuksen menettävät legitimiteettinsä kansalaisten silmissä ja muuttuvat mielivallaksi, he muistuttavat.

Myös minimipäiväsakon korotus saa edustajilta kritiikkiä.

– Kun puolet sakoista määrätään minimipäiväsakkoina, niin hallituksen esityksen kärki osuu kaikkein heikompiosaisiin. Tämä johtaa väistämättä siihen, että kun kaikki eivät suoriudu sakkojen maksamisesta, muuntorangaistusten määrä kasvaa radikaalisti. Vankilapäivät ovat sen verran kalliita, että ne syövät nopeasti pois sen taloudellisen hyödyn, mitä valtio sakkojen korottamisella on laskenut saavansa, he toteavat.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.