X
SULJE MAINOS

”Ylisääntely uhkaa suomalaista työtä”

Finanssialan Keskusliitto varoittaa hallitusneuvottelijoita ylisääntelystä ja yritysten toimintaedellytysten heikentämisestä.

”Ilman tervettä ja hyvin toimivaa finanssialaa talouskasvua on mahdotonta saavuttaa”, Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa keskustan Juha Sipilälle ja muille hallitusneuvottelijoille osoittamassaan avoimessa kirjeessä.

Hänen mukaansa Suomen talouden tasapainoa horjuttaa ikääntyminen ja vanhanaikainen tapa järjestää palveluja. Suomalaisen työn uhkana on Kaupin mukaan myös ylisääntely.

”Tämä koskee monia aloja mutta erityisesti finanssialaa.”

Kirjeessä todetaankin, että kasvua tuetaan parhaiten laittamalla lisäsääntelylle stoppi.

”Suomessa ei tule ottaa käyttöön EU-sääntelyä tiukempia vaatimuksia finanssialalle, ja kansalliset lisävaatimukset on purettava. Suomen arvopapereiden säilytys- ja selvitysmarkkinat on avattava aidolle kilpailulle uudella mallilla, joka samalla parantaa yleisöjulkisuutta”, Kauppi kirjoittaa.

Lisäksi Finanssialan Keskusliitto peräänkuuluttaa yritysten toimintaedellytysten parantamista.

”Suomen on vältettävä veroja, joiden myötä yritykset siirtävät toimintojaan, työpaikkoja ja tase-eriään pois maasta”, kirjeessä todetaan.

Kaupin mukaan yritysrahoituksen ehtojen viime vuosien kiristyminen johtuu merkittävältä osin uudesta sääntelystä kuten tiukentuneista vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksista.

”Tämän takia pk-sektorin sujuva rahoitus edellyttääkin sääntelyruuvin löyhentämistä”, Kauppi kirjoittaa.

Kauppi ottaa kirjeessään kantaa myös työeläkevarojen käyttöön. Hänen mukaansa ne on käytettävä yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen.

”Suomen on pidettävä kiinni EU-oikeudellisesta asemastaan päättää itsenäisesti eläkkeistä ja eläkejärjestelmän toimeenpanosta”, hän toteaa.

”Kansalaisten omaa varallisuutta tarvitaan vanhuuden hoivapalvelujen rahoittamiseen – mutta ei pakolla, vaan vapaaehtoisesti.”

Digitalisaation kärjessä kulkeva Finanssiala voi Kaupin mukaan myös uudistaa palvelujen tuottamistapoja yhdessä julkisen sektorin kanssa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt