Yhteistoimintalain uudistamistarpeita arvioivan työryhmän työ on parhaillaan käynnissä. LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Ylemmät toimihenkilöt vaatii yt-lain uudistamista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN pitää yt-lain uudistamista välttämättömänä tulevalla hallituskaudella.

Yhteistoimintalain uudistamistarpeita arvioivan työryhmän työ on parhaillaan käynnissä. Nykyinen laki koetaan monimutkaiseksi ja tehottomaksi. Esimerkiksi irtisanomisten osalta henkilöstö ei koe tulevansa riittävästi kuulluksi.

– Tasavertaisen neuvotteluaseman varmistamiseksi henkilöstöedustajien toimintaedellytyksiä on lisättävä. Tällä hetkellä henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien koetaan olevan erityisesti irtisanomisia ja lomautuksia koskevissa neuvotteluissa vähäisiä, ellei jopa olemattomia, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

YTN:n mielestä on tärkeää, että tulevaisuudessakin työvoiman vähentämistä koskevat menettelytapasäännökset ovat edelleen yt-lain piirissä. Julkisessa keskustelussa on esitetty arvioita, joiden mukaan irtisanomisia koskevat pykälät pitäisi siirtää esimerkiksi työsopimuslakiin.

– Tämä tuskin ratkaisisi mitenkään asiaan liittyviä ongelmia. Joka tapauksessa samat henkilöstön sekä työnantajan edustajat neuvottelevat niin irtisanomisista kuin muistakin yhteistoiminta-asioista työpaikoillaan, huomauttaa Hankamäki.

Jatkossa lain piiriin on sisällytettävä lähtökohtaisesti kaiken kokoiset yritykset. Tällä vastattaisiin myös paikallisen sopimisen lisäämiseen liittyviin vaatimuksiin. Lisäksi on tarkasteltava lain noudattamatta jättämiseen liittyviä sanktioita.

– Lain noudattamisen tehosteeksi asetetun hyvityksen määrä tulee palauttaa kuukausipalkkaperusteiseksi, vaatii Hankamäki.

– Nykyinen käytäntö on johtanut siihen, etteivät ylemmät toimihenkilöt lain olennaisistakaan rikkomuksista vie asiaa eteenpäin oikeusistuimiin kuluriskin takia. Lisäksi hyvitysvelvollisuutta pitäisi laajentaa koskemaan myös muitakin säännöksiä, kuin nykyistä lain 8 lukua, Hankamäki jatkaa.

YTN haluaa seuraavalla hallituskaudella yt-lain uudistamisen lisäksi selkeät rajoitukset perusteettomien kilpailukieltoehtojen käytölle sekä perhevapaamallin uudistamisen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt