Vuosina 2011–2014 Suomeen saapui 150–200 yksin tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa vuodessa. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Yksin tulleiden alaikäisten kotoutumiselle erityishuomiota

Noin 2000 ilman huoltajaa saapunutta turvapaikanhakijaa sai Suomesta oleskeluluvan 2014–2017.

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) tuoreen kansallisen raportin mukaan Suomeen yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden koulutukseen ja kielitaidon kartuttamiseen on panostettu ryhmän pienuudesta huolimatta.

– Lähes kaikki Suomeen yksin tulevat alaikäiset ovat turvapaikanhakijoita. Valtaosa heistä on 14-17-vuotiaita poikia. Eniten alaikäisiä yksin tulleita turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Lisäksi Suomeen saapuu joitakin ilman huoltajaa olevia alaikäisiä, jotka hakevat turvapaikan sijasta oleskelulupaa esimerkiksi perhesiteen perusteella, ylitarkastaja Johanna Väänänen EMN:stä sanoi aihetta käsitelleessä seminaarissa torstaina.

Vaikka lähes kaikki yksin saapuneet alaikäiset turvapaikanhakijat saavat oleskeluluvan, vain harvan alaikäisen perheenjäsenet saavat oleskeluluvan Suomeen. EMN:n mukaan tämä asettaa haasteita nuorten hyvinvoinnille ja kotoutumiselle.

Opinnot kotouttavat

Suomessa yksin tulleiden alaikäisten hoivaan, asumiseen ja koulutukseen liittyvistä toimenpiteistä on säädetty laissa, ja nuorten oikeudet toteutuvat pääosin hyvin. Alaikäiset pääsevät kouluun jo turvapaikkaprosessin aikana ja lain mukaan heille tarjotaan samat terveydenhuoltopalvelut kuin muille kunnassa asuville.

Väänäsen mukaan yksin tulleiden alaikäisten kieliopintoihin ja koulunkäyntiin panostetaan ja heillä on samanlaiset kouluttautumismahdollisuudet kuin muilla Suomessa asuvilla ikäisillään.

– Useimmat heistä ovat kuitenkin oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa, eivätkä he ehdi kunnolla mukaan peruskouluopetukseen. Heidän kotoutumiseensa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota ja kannustaa heitä opintojen pariin. Oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen nuorilla on mahdollisuus suorittaa perusopinnot aikuisopetuksena, Väänänen sanoi.

Hänen mukaansa peruskoulun lisäksi nuorten kielitaidon kartuttamiseen pitäisi panostaa, sillä suoritetut perusopinnot ja riittävä kielitaito ovat useimmiten edellytyksenä jatko-opinnoille ja työllistymiselle.

Vuonna 2015 ennätysmäärä yksin tulleita

Noin 2 000 ilman huoltajaa maahan tullutta alaikäistä sai oleskeluluvan Suomesta vuosina 2014-2017. Vuosina 2011–2014 Suomeen saapui 150–200 yksin tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa vuodessa. Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita, yli 3 000.

Sittemmin hakijoiden määrä on palannut entiselle tasolleen: vuonna 2017 heitä saapui Suomeen 142 ja kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä heitä on saapunut 70. Hakijamäärien vaihtelu on aiheuttanut haasteita muun muassa alaikäisten majoitusjärjestelyille.

EU-alueelle ja Norjaan yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita saapui 220 000 vuosina 2014-2017. Yli 80 prosenttia ilman huoltajaa olevista alaikäisistä sai oleskeluoikeuden.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt