Vasemmistoliitto vaatii vähentämään ostettavien hävittäjien määrää ja teilaa ”EU:n militarisoinnin”

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi (vas.) ei osta puolustusselonteon lupauksia hävittäjäkaupoista.

– Kyseenalaistamme esitetyt luvut hävittäjähankinnan loppusummasta. Jos huomioidaan hankintahinnan lisäksi käyttö- ja elinkaarikustannukset, hävittäjähankinnan kokonaissumma voi nousta jopa kaksinkertaiseksi esitetystä 7-10 miljardin eurosta. Hävittäjien määrää tulee vähentää suunnitellusta ja kustannuksia karsia tarjouspyynnön myötä, Markus Mustajärvi sanoo.

Hän jätti torstaina vasemmistoliiton vastalauseen puolustusvaliokunnan mietintöön valtioneuvoston puolustusselonteosta. Vastalauseessa korostetaan, että teollinen yhteistyö Ruotsin kanssa pitäisi nostaa keskiöön hankinnoista päätettäessä.

– Jos hankinta kohdistuu ruotsalaiseen vaihtoehtoon, luo se parhaat edellytykset luoda uusia työpaikkoja, tukea suomalaisia yrityksiä ja lujittaa teollista perustaa sekä tuotekehitystä. Tällöin avautuisi myös aivan uusi mahdollisuus muulle Suomi-Ruotsi -puolustusyhteistyön kehittämiselle, Mustajärvi sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että Suomi-Ruotsi -puolustusyhteistyö ei saa johtaa sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumiseen.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei hyväksy sotilasliittoa myöskään Ruotsin kanssa, vaan pidämme kiinni sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, Mustajärvi sanoo.

Niin ikään vasemmistoliitto ampuu alas puolustusselonteon suunnitelmat EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan syventämisestä.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei hyväksy EU:n militarisointia, Mustajärvi sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt