Uusi teknologia tulee – pilaantunut maaperä puhtaaksi ultraäänellä ja sähköllä

Ultraäänitutkimus on uusi ja nopeasti kasvava tieteenala, jonka sovelluksilla on ympäristöteknologiassa paljon mahdollisuuksia, kerrotaan Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Perinteisiin menetelmiin verrattuna ultraäänikäsittelyllä on yliopiston mukaan useita etuja, kuten ympäristöystävällisyys, alhainen kustannustaso ja kompakti laitteisto. Etua on myös siitä, että sitä voidaan käyttää paikan päällä.

Thuy Duong Phamin tuoreen väitöskirjan mukaan ultraäänen käyttö sähkökineettisen kunnostuksen yhteydessä auttaa vähentämään pysyviä orgaanisia yhdisteitä savimaisesta maasta, koska se parantaa yhdisteiden liikkuvuutta ja hajottaa kyseisiä haitta-aineita.

Sähkökineettinen käsittely on yliopiston mukaan noussut esiin mahdollisena tekniikkana, jonka avulla maaperää voidaan kunnostaa paikan päällä maata kaivamatta. Se on myös menetelmä, joka toimii läpäisykyvyltään heikossa maassa.

Sähkökineettinen kunnostus ja ultraäänikäsittely voimistavat väitöksen mukaan toistensa vaikutusta verrattuna siihen, että kumpaakin prosessia käytettäisiin maaperän kunnostamisessa yksinään.

Väitöskirjan alustavat tutkimustulokset osoittivat, että ultraäänikäsittelyllä on mahdollista poistaa pysyviä orgaanisia yhdisteitä, vaikkakin lyhytkestoisessa käsittelyssä poistoteho oli heikohko.

Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että pitkällä aikavälillä toteutettu jaksottainen ultraäänikäsittely olisi tehokas tapa lisätä yhdistelmäkäsittelyn tehoa.

Thuy Duong Phamin kemian alaan kuuluva väitöskirja Ultraääni- ja sähkökineettinen käsittely pysyvien orgaanisten haitta-aineiden poistamisessa pilaantuneesta maaperästä tarkastetaan keskiviikkona Mikkelissä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt