Upseerit epäilevät omaa puolustuskykyä: Tuhot ja tappiot voisivat olla pahat

Suomalaisupseerit ovat tuoreen kyselyn mukaan vahvasti Nato-jäsenyyden kannalla.

Upseeriliiton jäsenkyselystä ilmenevä epäluottamus itsenäiseen puolustukseen johtuu käsityksestä, että vihollisen hyökkäys aiheuttaisi suuret tuhot ja tappiot, arvioi Upseeriliiton pääsihteeri Hannu Sipilä.

– Taustalla on myös käsitys siitä, että vaikka hyökkäyksen voimasta riippuen pystyisimmekin pysäyttämään vihollisen yksin, niin aineellinen tuho ja tappiot niin sotilaiden kuin siviilien keskuudessa voisivat olla erittäin pahat. Nykyaikana sotaa ei käydä kaukaisella rintamalla, vaan se tulee myös siviilien keskuuteen. Tällaisessa tilanteessa voittokin olisi hyvin raskas lopputulos, Hannu Sipilä sanoo Verkkouutisille.

Upseerit ovat tuoreen kyselyn mukaan vahvasti Nato-jäsenyyden kannalla. Sipilän mukaan Upseeriliiton jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että nykyisten puolustusmäärärahojen ei arvioida riittävän uskottavaan itsenäiseen puolustukseen.

– Upseerit toki haluaisivat, että Suomella on omastakin takaa uskottava puolustus, mutta tietävät, että Nato toisi sen päälle vielä lisää puolustuskykyä, Sipilä kertoo.

Sipilän mukaan upseerien varautuneisiin asenteisiin liittyy myös huolet resursseista. Hän korostaa, että jokaisella upseerilla on vähintään neljän vuoden akateeminen koulutus ja valtaosalla pitkä työkokemus maanpuolustuksen parissa.

– Virassa olevat upseerit näkevät edelleen päivittäin kuinka paljon Puolustusvoimien toiminnasta on leikattu määrärahoja ja miten se heijastuu suorituskykyyn. Vuonna 2012 päätetyt leikkaukset Hornetien lentotunteihin, Merivoimien alusten harjoitusmääriin, varusmieskoulutukseen, kertausharjoituksiin ym. tulevat näkymään suorituskyvyssä vielä pitkään.

– Jokaisella upseerilla on hyvin tiedossa, kuinka tiukalla Puolustusvoimien minimiin leikattu henkilöstö on jo rauhan aikana, kun muun muassa valmiutta on viime vuosina alettu tehostaa. Upseerit myös tuntevat oman alansa kaluston määrän ja laadun. Samoin upseereilla on kansaa parempi käsitys muiden maiden sotilaallisesta suorituskyvystä.

Sipilä muistuttaa, että kansalaisilla käsitys perustuu poliitikkojen puheisiin, mediaan ja hyvässä tapauksessa omiin kokemuksiin asevelvollisuudesta, jolloin näkökulma jää väkisinkin suppeaksi.

– On ymmärrettävää ja oikein, että valetaan uskoa omaan kykyyn eikä kylvetä tappiomielialaa. Mutta on vaarallista, jos päätöksiä määrärahoista ym. tehdään epätäydellisten tai jopa virheellisten mielikuvien pohjalta.

Kommentit