X
SULJE MAINOS

Ulkomaalaisille alempi peruspäiväraha kuin suomalaisille – Järjestöjen mielestä perusoikeuksien vastaista

Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja Ihmisoikeusliitto pitävät sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitystä, jolla työttömien maahanmuuttajien perusturvaa aiotaan laskea pienemmäksi kuin suomalaisilla perusoikeuksien vastaisena.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman lakiesityksen mukaan työttömyysturvalakia ja kotoutumisen edistämisestä annettua lakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että oleskeluluvan Suomesta saaneille työttömille työnhakijoille myönnettäisiin jatkossa työmarkkinatuen sijaan kotoutumistukea. Kotoutumistuen suuruus olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä.

Tuen määrän laskemisella pyritään säästämään valtion menoja ja vähentämään turvapaikanhakijoiden halua tulla Suomeen. Lain on tarkoitus olla voimassa ensi vuoden alusta vuoden 2020 loppuun.

Ministeriössä katsotaan, että lakiehdotus ei ole perustuslain vastainen, koska kaikkia oleskeluluvan saaneita kohdellaan samalla tavoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustelee maahanmuuttajille maksettavan tuen määrän pienentämistä sillä, että maahanmuuttajien yleiset valmiudet työllistyä ovat usein heikommat kuin muilla työnhakijoilla.

Lakiluonnoksessa todetaan, että maahanmuuttajien puutteellisen suomen kielen taidon tai heikon koulutuksen ohella maahanmuuttajien työllistymisen esteenä ovat pitkälti rakenteelliset tekijät, kuten työnantajien asenteet ja työllistymistä edistävien sosiaalisten verkostojen puute.

Ministeriö perustaa lakimuutoksen taustalla vaikuttavat säästötavoitteet oletukselle siitä, että myönteisten oleskelulupapäätösten määrän nousu lisää myös myönteiseen päätökseen johtavia perheenyhdistämishakemuksia.

Järjestöt moittivat myös työttömyysturvan muutoksen valmisteluprosessia hyvän hallinnon vastaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt lakiluonnoksen lausuntopyynnöille aikaa vain hieman yli viikon. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan riittävä aika lausunnoille on kuudesta kahdeksaan viikkoa.

– Lausuntopyyntö on myös lähetetty vain hyvin rajatulle joukolle: neljälle ministeriölle ja Kelalle, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto ja Ihmisoikeusliitto arvostelevat.

Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä budjetin lähetekeskustelun yhteydessä torstaina.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt