SYL:n mukaan todistusvalinnan suurin ongelma on se, ettei kaikilla yliopisto-opinnoista kiinnostuneilla hakijoilla ole mahdollisuutta hakea sen kautta. LEHTIKUVA/IRENE STACHON

Työnantajan mukaan uhkailut aloitettu jo ennen neuvotteluja

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkavat torstaina.

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta neuvottelut aloitetaan 29. tammikuuta.

Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somerin mukaan ”ennen kuin neuvottelupöytään on päästy, on palkansaajapuoli aloittanut uhkailun ja koulutusalan toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna ylimitoitettujen palkankorotusvaatimusten esittämisen”.

– Yleinen työmarkkinatilanne on haastava ja nyt olisi tärkeää neuvotteluosapuolten hakea asiaan ratkaisua neuvotteluteitse, rakentavalla tavalla. Uhkailujen ja vaatimusten saattelemana ei hyvää useinkaan saada aikaan, toteaa Somer.

Hän toteaa, että koulutus- ja tutkimusalan toimijoiden rahoituksen väheneminen on kestänyt koko tämän vuosikymmenen, eikä lisäyksiä rahoitukseen ole odotettavissa.

Koulutus- ja tutkimusalan toimijat ovat joutuneet merkittävästi vähentämään henkilöstöään ja sopeuttamaan toimintaansa vähenevään rahoitukseen. Yliopistoilla tämä on tarkoittanut 2012-2018 vuosien aikana noin 2 800 henkilötyövuoden vähentymistä ja samana ajanjaksona vastaavasti ammattikorkeakouluissa noin 1 500 henkilötyövuoden vähentymistä.

Myös esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset ovat joutuneet sopeuttamaa toimintaansa jo usean vuoden ajan. Tämä tarkoittaa Somerin mukaan väistämättä, että varaa on vain hyvin maltillisiin ansiokorotuksiin, jotta alan toimijoiden taloudellinen kestävyys voidaan turvata.

– Meidän tulisi toimia nyt vastuullisesti ja luoda Suomeen vakaata talouskehitystä ja työllisyyttä sekä koulutus- ja tutkimusalan taloudellista kestävyyttä tukevia ratkaisuja, Somer toteaa.

Sivistystyönantajien neuvottelemissa sopimuksissa työaika on huomattavasti lyhyempi kuin yleensä yksityisellä sektorilla ja vastaavasti vuosilomat ja opettajien kesäkeskeytykset ovat pisimmillään lähes 14 viikkoa.

Korkeakouluopettajien keskimääräinen säännöllisen työajan ansio on reilut 4 600 euroa kuukaudessa, ammatillisen opettajien vajaat 4 000 euroa. Lukio- ja yläkouluopettajien keskimääräinen ansio on noin 4 000 euroa ja alakouluopettajien reilut 3 200 euroa kuukaudessa.

– Tämän hetkiseen työaikaan ja vuosilomiin suhteutettuna kilpailukykysopimuksen tuoma työajan pidennys ei pitäisi olla epätasa-arvoista alan työntekijöille, sillä jäähän työaika työajan pidennykset huomioidenkin vuodessa esim. opettajilla vajaat kaksi kuukautta lyhyemmäksi kuin muilla yksityisillä aloilla. Työajan pidennystä on käytetty esim. panostamalla koulutuksiin, jota työntekijät ovat pitkään vaatineet. Tuntuu kummalliselta, että niistä nyt halutaan luopua, Somer ihmettelee.

Työajan pidennykset ovat Sivistystyönantajien neuvottelemissa työehtosopimuksissa sovittu pysyviksi samalla tavoin kuin esimerkiksi lomaraha tai sairausajan palkka. Sivistan työehtosopimukset ovat voimassa sopimuskauden ja ne tulee irtisanoa kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

– Työajan pidennys on Sivistan työehtosopimuksissa neuvoteltu työehtosopimusten rakenteisiin, eikä se automaattisesti poistu irtisanomalla työehtosopimukset tai odottelemalla sopimuskauden päättymiseen, sanoo Somer.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt