Työtön tutustuu työttömyysturvaan. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Työllisyysrahasto: Hallituksen turvattava maksuvalmius

Työllisyysrahasto on huolissaan työttömyysturvamenojen kasvusta.

Työllisyysrahaston hallitus on esittänyt Suomen hallitukselle vetoomuksen, jotta työttömyysturvan maksuvalmius voidaan taata. Työllisyysrahaston perustehtävä on rahoittaa työttömyysturvaa ja aikuiskoulutusetuuksia.

Työllisyysrahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 24.3.2020 rahaston talouden skenaarioita tilanteessa, jossa työttömyys on kasvamassa ennätyksellisen nopeasti erittäin korkealle tasolle.

Tämä merkitsee työttömyysturvamenojen moninkertaista kasvua tälle vuodelle ennakoituun verrattuna. Lisäksi työttömyysturvan ehtoihin kaavaillut ehtojen lievennykset lisäävät entisestään menoja.

Työllisyysrahasto on viime vuosina kerännyt suhdannepuskurinsa lähes täyteen. Puskurin avulla työttömyysmenojen nousun vaikutuksia voidaan pehmentää.

Koronaviruksen aiheuttama äkkijyrkkä työttömyyden kasvu johtaa kuitenkin siihen, että Työllisyysrahasto joutuu maksuvalmiutensa turvaamiseksi turvautumaan merkittävään lainanottoon.

Lainanottokaan ei riitä, jos työttömyys nousee ennustetulla tavalla. Uhkana on se, että Työllisyysrahaston maksuvalmius loppuu ennen kesää, jolloin työttömyyskassat eivät voi maksaa päivärahoja työttömille jäsenilleen.

Työllisyysrahasto on varautunut kaikkiin tarvittaviin keinoihin maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Poikkeuksellisessa tilanteessa rahaston omat toimet eivät kuitenkaan riitä.

Työllisyysrahaston maksuvalmiuden ja työttömyyspäivärahojen maksamisen turvaamiseksi tarvitaan valtion välittömiä toimia ja päätöksiä.

1. Lainanottoa varten tarvitaan valtiontakaus, jonka valmistelu on menossa valtiovarainministeriössä. Valtiontakaus tarvitaan kaikkiin Työllisyysrahaston lainajärjestelyihin.

2. Valtion tulee maksaa peruspäivärahan suuruinen valtionosuus myös lomautuspäivärahoihin.

3. Valtion tulee päättää siitä, että työttömyysturvan rahoituksen turvaamiseksi Työllisyysrahastolle maksetaan suoraa tukea tarvittava määrä.

Työllisyysrahaston hallitus vetoaa hallitukseen, että se päättäisi pikaisesti edellä mainituista toimenpiteistä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt