Uusi työaikalaki vaikuttaisi vasta lain voimaantulon jälkeen solmittuihin työ- ja virkaehtosopimuksiin. (Lehtikuva/Marja Airio)

Työaikalaki annetaan eduskunnalle keväällä 2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut työaikalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun aikataulun.

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo perehtyä huolella työaikalain kokonaisuudistuksesta saatuun palautteeseen ja valmistelee lausuntojen pohjalta tasapainoisen kokonaisuuden esitykseksi uudeksi työaikalaiksi.

Työaikalakia pohtinut kolmikantainen työryhmä jäi kesäkuussa erimieliseksi.

Tavoitteena on antaa eduskunnalle hallituksen esitys uudeksi laiksi keväällä 2018. Uuden lain vaikutukset kohdistuisivat vasta lain voimaantulon jälkeen solmittuihin työ- ja virkaehtosopimuksiin.

Lausuntokierros päättyi 1. syyskuuta. Lausuntoja saatiin yhteensä 79 taholta.

Kommentit