Tilintarkastajien mukaan toiminta voi vaarantua muun muassa majoitus- ja ravitsemisalalla. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Tilintarkastajien mukaan epävarmuus jatkuu yrityksissä

Vuoden kulkuun vaikuttavat erityisesti koronapandemia, tukipaketit ja liiketoiminnan kehitys.

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenkyselyn mukaan viime vuosi ei kohdellut toimialoja tasapuolisesti. Lähes koko vuoden jatkunut koronapandemia kuritti erityisesti toimialoja, joiden toimintamahdollisuuksiin koronarajoitukset osuivat.

Liikevaihdon osalta vuosi oli vaikea erityisesti majoitus- ja ravitsemustoiminnalle sekä taide-, viihde- ja virkistysalalle. Tukku- ja vähittäiskaupan sekä rakentamisen toimialoilla vuosi oli sen sijaan positiivinen.

Koronavuosi heijastui investointeihin ja rekrytointeihin toimialasta riippumatta. Investoinnit pienenivät kaikilla toimialoilla ja henkilöstömäärän kehittyminen oli positiivista ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tulevan 12 kuukauden osalta investoinnit ovat kyselyn perusteella edelleen miinusmerkkisiä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

– Talouskasvun kannalta olisi erittäin tärkeää saada investoinnit oikea-aikaisesti kasvuun. Investointien viivästymiset kertautuvat ajassa ja aiheuttavat talouteen ylimääräisiä ”sakkokierroksia”. Myöskään inhimillisen tragedian osuutta ei voi vähätellä, toteaa tiedotteessa Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja Ilkka Kujala.

Epävarmuus tulee jatkumaan kuluvan vuoden aikana. Liikevaihdon kyselyn vastaajat odottavat kehittyvän myönteisesti erityisesti informaation ja viestinnän toimialalla, mutta myös muilla aloilla alkaneen vuoden uskotaan sujuvan viime vuotta paremmin.

Tilintarkastajien arvioiden mukaan toiminnan jatkuvuus voi vaarantua erityisesti yrityksissä, jotka toimivat majoitus- ja ravitsemisalalla, taide- ja viihdealalla sekä teollisuudessa ja rakentamisessa. Tilauskirjojen oheneminen vaikuttaa viiveellä tyypillisesti teollisuuteen ja rakentamiseen.

Kujalan mukaan vuoden kulkuun tulevat vaikuttamaan erityisesti koronapandemian kehittyminen, tukipakettien kohdentuminen ja yritysten varsinaisen liiketoiminnan kehittyminen.

– Muuttujien tärkeysjärjestys vaihtelee jonkin verran toimialoittain, mutta isossa kuvassa nämä ovat oleelliset tekijät. Elämme vuonna 2021 edelleen epävarmuuden aikaa, Kujala arvioi.

Aula ResearchOy toteutti kyselyn Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta yhdistyksen tilintarkastajajäsenille 12.11.-8.12.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 307 jäsentä eli 25,6 prosenttia jäsenistöstä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt