Kirjoittajan mukaan populisti voi luoda mielikuvaa, että lainsäädännöllä tehdään kiusaa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Tarkastusvirasto: Enemmän kestävää kehitystä ministeriöihin

Kestävällä kehityksellä ei vielä ole selvää yhteyttä ministeriöiden valmistelutyöhön.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on arvioinut, miten hyvin valtiolla on edistetty kestävää kehitystä. Ministeriöiden toiminnassa kestävän kehityksen merkitys on VTV:n mukaan vahvistunut.

Osa ministeriöistä on ottanut kestävän kehityksen strategiansa lähtökohdaksi tai tavoitteeksi. Ministeriöissä on myös tunnistettu ja nimetty toimintoja, jotka toteuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Edelleen ministeriöissä on vahvistettu sisäisiä verkostoja, joiden tehtävänä on kiinnittää osastojen ja yksiköiden huomio kestävään kehitykseen.

Kestävällä kehityksellä ei kuitenkaan vielä ole selvää yhteyttä ministeriöiden valmistelutyöhön, eikä ministeriöissä ole analysoitu politiikkasisältöjen ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Myöskään kestävän kehityksen politiikkaperiaatteet kuten globaali vastuu ja pitkäjänteisyys eivät ole olleet analyysin kohteena.

– Ministeriöiden tulisikin analysoida systemaattisemmin sitä, että niiden toiminta on YK:n kestävän kehityksen ohjelman mukaista, VTV:n tarkastuspäällikkö Lassi Perkinen toteaa tiedotteessa.

Valtion viime vuosien talousarvioesityksissä on ollut mukana tietoa kestävään kehitykseen vaikuttavista määrärahoista, veroista ja tuista.

– On merkittävää, että kestävä kehitys esitellään erikseen omana politiikka-alueenaan talousarvioesityksessä. Silti kestävään kehitykseen liittyvien tietojen esittäminen ei ole vielä ohjannut talousarvion valmistelua, Perkinen huomauttaa.

VTV suosittelee, että valtioneuvosto esittäisi kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden kustannukset ja pyrkisi arvioimaan niiden vaikutukset. Samalla olisi tärkeää, että valtioneuvoston tavoitteet ohjaisivat voimakkaammin ministeriöiden toimintaa.

Tarkastuksessa arvioitiin, miten valtioneuvosto on suunnitellut, ohjannut, seurannut ja arvioinut kestävän kehityksen edistämistä. Tarkastuksessa ei arvioitu kestävän kehityksen edistämistyön tuloksia ja vaikutuksia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt